logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

NK клетките са лимфоцитна субпопулация, експресираща повърхностен маркер CD56. Те са големи гранулирани лимфоцити, произхождащи от костния мозък, които циркулират в периферната кръв преди да се локализират в специфични тъкани. NK клетките са най-застъпената лимфоцитна популация в секреторния ендометриум и в децидуата по време на ранна бременност.

Приема се, че участват в регулацията на клетъчната миграция на трофобласта. Тестът за NK клетъчна активност определя способността на функционалнно активирани NK клетки да атакуват таргетни клетки, както и способността на интравенозния имуноглобулин (IVIg), да подтиска тази активност. NK активността може да се измери с помощта на биологичен метод, при който се определя способността на активирани NK клетки да “убиват” таргетни за тях клетки (К562 клетъчна линия).

Повишена цитотоксична активност на периферни и ендометриални NK клетки е установена при пациенти, подлагащи се на ин витро фертилизация, които са претърпели спонтанна загуба на плода или неуспешен IVF цикъл. 40% от IVF пациентите с диагноза ендометриоза, се характеризират с повишена NK клетъчна активност. Откриването на повишена NK клетъчна активност би позволило прецизен подбор на адекватна терапия.

Показания за изследване

Жени с неизяснен стерилитет, ендометриоза, тазова патология или повтарящи се неуспешни IVF цикли, които имат повишени АРА или АТА и се подлагат на IVF процедура, или имат два или повече повтарящи се спонтанни аборта.

Метод за определяне

Процента лизирани К562 клетки се определя с помощта на флоуцитометър, като се използва имунофлуоресцентна техника.