logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
 • АНДРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

  Оценка на мъжкия инфертилитет

  •  Консултация с андролог

  Консултацията  ще протече с щателно снемане на анамнеза и изключване на най-честите причини за мъжкия инфертилитет. Нашите специалисти ще назначат необходимия набор от изследвания, които трябва да извършите като спазите необходимите условия.

  • Спермален анализ   

  Спермалният анализ оценява броя, подвижността и морфологията на сперматозоидите, тъй като тези показатели прогнозират настъпването на бременност по естествен път. Комплексната оценка на еякулата включва и определяне на физикохимични показатели като време на втечняване, обем, pH, вискозитет, наличие на агрегати, аглутинати, както и незрели клетки на сперматогенезата и левкоцити.

  Подвижността на сперматозоидте включва оценка на бързо прогресивно подвижните сперматозоиди, които срещате във вашите спермограми като гр.а, и бавно прогресивно подвижни сперматозоиди – гр.b. Световната здравна организация препоръчва оценката на спермалните показтели да се извърши в диапазона между 3-5 дни полово въздържание. По-продължителното полово въздържание може да доведе до спад в подвижността, предвид стареенето на сперматозоидите в мъжкия репродуктивен тракт.

  Семенната течност следва да се отдели в апирогенен контейнер, като първата порция е най-богата на сперматозоиди. Важно е да се знае, че анализът на спермата не е окончателно изседване в диагностиката на мъжкия инфертилитет, както и не може да даде пълна информация за  фертилизационния потенциал на един мъж. Морфологията на сперматозоидите може да бъде оценена по стриктни или нестриктните критерии, в зависимост от лабораторната практика. Границите за нормалните спермални показатели варират в широк диапазон, поради което СЗО приема норми за съответните показатели.

  Нормални стойности на спермалните показатели според СЗО от 2010 г.

  – Допълнителни изследвания извън рутинния семенен анализ

  – Оценка на оксидативния стрес чрез системата MiOXSYS – Виж повече

  – Хормонални изследвания

  Включват кръвни тестове за оценка на вашия хормонален статус – FSH, LH, тестостерон, инхибин Б, пролактин и др. Ниските нива на тестостерон могат да нарушат спермалните Ви показатели. Хормоналните Ви изледвания ще бъдат назначени по преценка на Вашия андролог.

  • Оценка на ДНК фрагментациония индекс (SDI – тест)

  Спермалната ДНК структурно се различава от ДНК на другите клетки в човешкия организъм, поради липсата на механизъм за поправка при настъпило увреждане. Много често спонтанните аборти и непостигането на бременност в една двойка се дължат на повишена фрагментация на спермалната ДНК. Повишената фрагментация може да бъде следствие от варикоцеле, прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене и различни заболявания. Важно е да се знае, че нормалната спермограма не изключва повишена фрагментация на спермалната ДНК .

  Флоуцитометричният анализ, базиращ се на метахроматичните свойства на акридин оранж, се счита от Световната здравна организация за един от най-надеждните и точни методи. В МЦ КИРМ – Плевен и Пловдив флоуцитометричният анализ (SDI  тест) е въведен успешно и се прилага от 15 години.

  – Биохимичен анализ на еякулат при мъже с азооспермия

  • Неутрална α 1-4 глюкозидаза

  Оценката на ензима α 1-4 глюкозидаза спада към бихимичния анализ на еякулата. 

  Особено приложим при мъже с азооспермия. Когато азооспермията  е в комплекс с ниски нива на α–глюкозидаза и фруктоза, се касае за вродена липса на семепроводи и семенни мехурчета.

  • Фруктоза

  Фруктозата в еякулата отразява секреторната функция на семенните мехурчета. Семенните нива на фруктоза подпомагат диагностиката и лечението на мъжкото безплодие, особено в случаите на обструктивна азооспермия. Ниските нива на фруктоза в еякулат са  индикация за запушване на еякулаторния канал, за частична ретроградна еякулация и др.

  – НВА тест

  Свързването на сперматозоидите към хиалуронова киселина (ХК) е индикатор за способнастта им да доведат до развитието на нормална и успешна бременност. Множество проучвания потвърждават факта, че способността за свързване на хиалуронан е важен индикатор за качеството и зрелостта на сперматозоидите. Установено е, че свързването на сперматозоидите за хиалуронана, обвиващ  яйцеклетката, е естествен механизъм на селекция на зрели сперматозоиди по време на естественото зачеване.

  – Инфекциозни причинители (Лаборатория по микробиология и вирусология)

  – Генетични излседвания

  • Кариотип

  Открива хромозомни аномалии, които могат да са свързани с мъжкия инфертилитет

  • Микроделеция на Y-хромозома

  При около 10% от инфертилните мъже се наблюдава липсващ сегмент в мъжката полова хромозма, така наречената Y хромозома. Има три региона в Y хромозомата, където обикновено се случват тези отпадания на генетичен материал: AZFa, AZFb и AZFc. Изследването дава информация на клинициста – особено в случаите на пълна липса на сперматозоиди в еякулата, дали да се направи процедура по извличане на сперматозоиди от тестиса, за да се използват в инвитро процедура.

  Клиницистите препоръчват генетични изследвания при мъже с концентрация на сперматозоидите под 5 млн./мл, както и при азооспермия.

  • Антиспермални антитела

  Антиспермалните антитела се появяват в семенната течност, когато кръвно-тестисната бариера бъде нарушена. Наличието им може да доведе до намалена прогресивна подвижност и да предизвикат така наречения имунологичен ифертилитет. При положителни антиспермални антитела е необходима консултация с имунолог.

 • ИМУНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

  • Общи серумни имуноглобулини;
  • Автоантитела: антинуклеарни, антифосфолипидни, анти-тиреоидни, антитела срещу гамети – антиовариални и антиспермални;
  • Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити;
  • Определяне на NK лимфоцити и NK-клетъчна активност в периферна кръв;
  • Chlamydia trachomatis IgG и IgA антитела;
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

  Клиничната лаборатория към МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив е звено, оборудвано с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Лабораторията участва във всички национални системи за външен контрол и в някои международни, като винаги получава отлични оценки на всички контролирани параметри.

  В Клиничната лаборатория се извършва пълен обем анализи:

  • хематологични;
  • коагулационни;
  • клинична химия;
  • хормони;
  • туморни маркери;
  • метаболити;
  • имунохимични;
  • уринни.

  За улеснение пациентите разполагат с персонализиран достъп до резултатите си, които предоставяме в максимално кратки срокове

  Екипът на Клиничната лаборатория включва лекар – специалист по клинична лаборатория и отлично подготвени и опитни лаборанти. 

   

 • МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

  Медико-диагностичната лаборатория по микробиология и вирусология към МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив разполага с висококачествени консумативи за култивиране на различни видове материали, със софтуер за идентификация на изолираните микроорганизми, апарат за Real-time PCR и автоматизирана система за вирусологични и серологични изследвания. Предлага следните медицински услуги:

  1. Микробиологични изследвания.

  • Вагинален секрет
  • Цервикален секрет
  • Еякулат
  • Уретрален и простатен секрет
  • Урина
  • Гърлен секрет
  • Носен секрет
  • Ушен секрет
  • Очен секрет
  • Храчка
  • Раневи секрети, гной и ексудати
  • Фецес

  Резултатите стават готови за 48 до 72 часа.

  2. Молекулярни изследвания.

  • C. trachomatis
  • Генитални микоплазми (U. urealyticum, U. parvum, M. hominis, M. genitalium)
  • Androflor Screen
  • Femoflor 16
  • Херпес симплекс 1и 2
  • Цитомегаловирус
  • Епщайн бар вирус

  Резултатите стават готови за 7 работни дни.

  3. Вирусологични изследвания.

  • Хепати В (HBsAg, Anti HBcIgM)
  • Хепатит C
  • HIV

  Резултатите стават готови в рамките на работния ден.

  4. Серологични изследвания.

  • Сифилис
  • Лаймска болест
  • C. trachomatis
  • Епщайн бар вирус
  • Parvovirus B12
  • Антитела срещу SARS-COV2
  • Клетъчен имунитет срещу SARS-COV2
  • Quantiferon TB Gold

  Резултатите стават готови за 2 работни дни.

  Всички резултати могат да бъдат получени на място или онлайн на сайта на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен.

  Лабораторията приема материали, които са взети извън Центъра, но при спазване на правилата за взимане и транспорт на материалите.