logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Данните обхващат периода януари - декември 2021 г.

Общ % клинични бременности за свеж EТ 43,21%
Общ % Нормално протичащи бременности и родили за свеж ЕТ 33,33%
% клинични бременности за свеж EТ със собствени яйцеклетки 41,00%
% Нормално протичащи бременности и родили за ЕТ 32,00%
% клинични бременности за  свеж EТ с донорски яйцеклетки 56,00%
% Нормално протичащи бременности и родили за ЕТ 42,00%
% клинични бременности за FEТ  20,00%
% Нормално протичащи бременности и родили за FЕТ 18,00%

Данните обхващат периода януари - декември 2020 г.

Общ % клинични бременности за свеж EТ 42,17%
Общ % Нормално протичащи бременности и родили за свеж ЕТ 34,78%
% клинични бременности за свеж EТ със собствени яйцеклетки 40,31%
% Нормално протичащи бременности и родили за ЕТ 32,98%
% клинични бременности за свеж EТ с донорски яйцеклетки 51,28%
% Нормално протичащи бременности и родили за ЕТ 43,59%
% клинични бременности за FEТ * 31,25%
% Нормално протичащи бременности и родили за FЕТ 26,56%

*FET – трансфер на замразени ембриони
Клинична бременност – регистрирано наличие на плоден сак с ембрион и сърдечна дейност