logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

В Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ – Плевен се извършва комплексна диагностика и терапия при пациенти с репродуктивни неуспехи – стерилитет, загуби на плода, неуспешни инвитро процедури. В центъра се прилагат всички методи на лечение на стерилитета – консервативни и асистирани репродуктивни техники.

Освен това в центъра функционират диагностично-консултативни кабинети по акушерство и гинекология, ендокринология, медицинска генетика, имунология и психотерапия, както и медико-диагностични лаборатории – клинична, имунологична, андрологична, микробиологична и вирусологична.

През 2015 г. Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ – Плевен разшири дейността си чрез разкриване на Кабинет по клинична имунология в Бургас, а през 2016 г. – чрез създаването на втори център в град Пловдив.

Разгледайте нашите дейности в Плевен, вижте нашите полезни статии и прочетете важна информация, предназначена за нашите пациенти.