logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Женската консултация има за цел пълно, навременно обхващане и системно наблюдение на бременните жени, осигуряващо нормално развитие на бременността и раждане на здраво и жизнеспособно дете. Регистрирането в ЖК се извършва при установяване на бременността, най-късно до 12 г.с.

При наблюдение на нормално протичаща бременност се изискват поне 15 посещения, при които се провеждат прегледи и изследвания, подредени по хронологичен ред в зависимост от периода на бременността. През първата половина на бременността честотата на посещенията е веднъж месечно, от m.l. VI до m.l. VIII бременната посещава ЖК два пъти месечно, а през последните 45 дни – веднъж седмично.

 • Прегледи и изследвания при І-во посещение – m.l. I-II

  Снемане на анамнеза /обща и гинекологична/ 

  Установяване срока на бременността и определяне на ВТР

  Гинекологичен статус, УЗИ

  Онкопрофилактична цитонамазка, влагалищен секрет за МБИ,

  Определяне на кр. група, Rh-фактор и титър антитела при необходимост, серологични изследвания, ПКК, урина, кр. захар

  Антропометрия /ръст, тегло, размери на таза/, артериално налягане

  Оформя се Карта за диспансерно наблюдение на бременността

 • Прегледи и изследвания при всяко следващо посещение до m.l. V

  Антропометрия, тегло, артериално налягане, УЗИ

  Ранен/късен биохимичен скрининг – по желание на бременната

  Гинекологичен преглед – в m.l. IV

   

 • Прегледи и изследвания във втора половина на бременността – m.l. V – m.l. VIII

  Антропометрия, тегло, артериално налягане, УЗИ /морфология/

  ПКК, урина,  кр. захар, антитела при Rh(-) – в m.l. V, VIII

  Doppler – 28г.с. – 32 г.с.

  Влагалищен секрет за МБИ

  Кардиотокография

   

 • Прегледи и изследвания в m.l. IX – X

  Антропометрия, тегло, артериално налягане, УЗИ

  ПКК, урина, кр. захар, антитела при Rh(-)

  Влагалищен секрет за МБИ

  Кардиотокография

  Серологични изследвания

  При установени придружаващи заболявания и всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист.

  Болничният лист за първите 45 дни отпуск преди ВТР се издава от ЖК.