logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Прегледи и консултации се извършват с предварително записан час – за всеки следващ месец записването започва на 10-то число.

Информация и записвания на телефон 0882 386 426

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.

Клинична и репродуктивна имунология
Ден Час
03 октомври 09:00 - 17:00 ч.
04 октомври 09:00 - 17:00 ч.
05 октомври 09:00 - 17:00 ч.
06 октомври 09:00 - 17:00 ч.
24 октомври 09:00 - 17:00 ч.
25 октомври 09:00 - 17:00 ч.
26 октомври 09:00 - 17:00 ч.
27 октомври 09:00 - 17:00 ч.

Д-р Динко Порязов

Акушерство и гинекология
Ден Час
13 септември 14:00 – 17:00
15 септември 14:00 – 17:00
19 септември 14:00 – 17:00
21 септември 14:00 – 17:00
27 септември 14:00 – 17:00
28 септември 14:00 – 17:00

Д-р Владимира Карагьозова

 Акушерство и гинекология
Ден Час
05 септември 14:00 – 18:00
07 септември 14:00 – 18:00
12 септември 14:00 – 18:00
14 септември 14:00 – 18:00
19 септември 14:00 – 18:00
21 септември 14:00 – 18:00
26 септември 14:00 – 18:00
28 септември 14:00 – 18:00

Д-р Кремена Куцева

 Акушерство и гинекология
Ден Час
1 септември 09:00 – 16 :00
4 септември 09:00 – 17:00
5 септември 09:00 – 12:30
7 септември 09:00 – 12:30
8 септември 09:00 – 17:00
18 септември 09:00 – 17:00
19 септември 09:00 – 12:30
20 септември 09:00 – 17:00
21 септември 09:00 – 12:30
25 септември 09:00 – 17:00
26 септември 09:00 – 12:30
27 септември 09:00 – 17:00
28 септември 09:00 – 12:30
29 септември 09:00 – 17:00

Д-р Сава Петров

Ендокринология и андрология
Ден Час
05 септември 14:00 – 17:00
07 септември 15:00 – 17:00
12 септември 14:00 – 17:00
14 септември 14:00 – 17:00
19 септември 14:00 – 17:00
21 септември 14:00 – 17:00
26 септември 14:00 – 17:00
28 септември 14:00 – 17:00

Д-р Петрова

Ендокринология и андрология
Ден Час
01 септември 09:00 – 13:00
18 септември 09:00 – 13:00
19 септември 09:00 – 13:00
20 септември 09:00 – 13:00
21 септември 09:00 – 13:00
25 септември 09:00 – 13:00
26 септември 09:00 – 13:00
27 септември 09:00 – 13:00
28 септември 09:00 – 13:00
29 септември 09:00 – 13:00

д-р Милен Карагьозов

Ревматология
Ден Час
13 септември 14:00 – 17:00
20 септември 14:00 – 17:00
27 септември 14:00 – 17:00

Д-р Диана Моланър

Диетолог
Ден Час
5  септември 09:00 – 13:00
7 септември 09:00 – 13:00
12 септември 09:00 – 13:00
14 септември 09:00 – 13:00
21 септември 09:00 – 13:00
19 септември 09:00 – 13:00
21 септември 09:00 – 13:00
26 септември 09:00 – 13:00
28 септември 09:00 – 13:00

Д-р Валентин Велков

Дерматология и венерология
Ден Час
13 юни 10:00 – 16:00

Д-р Георгий Казаков

Анестезиология и вливания
Ден Час
01 септември 08:00 – 15:00
11 септември 08:00 – 15:00
13 септември 08:00 – 15:00
14 септември 08:00 – 15:00
18 септември 08:00 – 15:00
20 септември 08:00 – 15:00
21 септември 08:00 – 15:00
25 септември 08:00 – 15:00
26 септември 08:00 – 15:00
27 септември 08:00 – 15:00

Д-р Константин Божиков

Анестезиология и реанимация
Ден Час
1 септември 14:00 – 18:00
4 септември 14:00 – 18:00
5 септември 14:00 – 18:00
7 септември 14:00 – 18:00
8 септември 14:00 – 18:00
11 септември 14:00 – 18:00
12 септември 14:00 – 18:00
13 септември 14:00 – 18:00
14 септември 14:00 – 18:00
15 септември 14:00 – 18:00
18 септември 14:00 – 18:00
19 септември 14:00 – 18:00
20 септември 14:00 – 18:00
21 септември 14:00 – 18:00
25 септември 14:00 – 18:00
26 септември 14:00 – 18:00
27 септември 14:00 – 18:00
28 септември 14:00 – 18:00
29 септември 14:00 – 18:00

Д-р Владимир Константинов

Анестезиология и реанимация
Ден Час
3 юли 14:00 – 18:00
4 юли 14:00 – 18:00
6 юли 14:00 – 18:00
7 юли 14:00 – 18:00
10 юли 14:00 – 18:00
11 юли 14:00 – 18:00
12 юли 14:00 – 18:00
13 юли 8:00 – 15:00
17 юли 14:00 – 18:00
18 юли 14:00 – 18:00
19 юли 14:00 – 18:00
20 юли 8:00 – 15:00
26 юли 8:00 – 14:00
27 юли 8:00 – 14:00
28 юли 8:00 – 14:00
31 юли 14:00 – 18:00