logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Прегледи и консултации се извършват с предварително записан час – за всеки следващ месец записването започва на 10-то число.

Информация и записвания на телефон 0882 386 426

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.

Клинична и репродуктивна имунология
Ден Час
10 януари 09:00 - 17:00 ч.
11 януари 09:00 - 17:00 ч.
12 януари 09:00 - 17:00 ч.
13 януари 09:00 - 12:00 ч.
01 февруари 09:00 - 17:00 ч.
02 февруари 09:00 - 17:00 ч.
03 февруари 09:00 - 12:00 ч.
21 февруари 09:00 - 17:00 ч.
22 февруари 09:00 - 17:00 ч.
23 февруари 09:00 - 17:00 ч.

Д-р Христо Йорданов, д.м.

Акушерство и гинекология
Ден Час
01 декември 09:00 - 17:00 ч.
02 декември 09:00 - 17:00 ч.
03 декември 09:00 - 17:00 ч.
05 декември 09:00 - 17:00 ч.
06 декември 09:00 - 17:00 ч.
07 декември 09:00 - 17:00 ч.
08 декември 09:00 - 17:00 ч.
09 декември 09:00 - 17:00 ч.
12 декември 09:00 - 17:00 ч.
13 декември 09:00 - 17:00 ч.
14 декември 09:00 - 17:00 ч.
15 декември 09:00 - 17:00 ч.
16 декември 09:00 - 17:00 ч.
19 декември 09:00 - 17:00 ч.
20 декември 09:00 - 17:00 ч.
21 декември 09:00 - 17:00 ч.

Д-р Динко Порязов

Акушерство и гинекология
Ден Час
01 декември 14:00 – 17:00 ч.
05 декември 09:30 – 13:00 ч
07 декември 14:00 – 17:00 ч.
12 декември 14:00 – 17:00 ч.
14 декември 14:00 – 17:00 ч.
20 декември 14:00 – 17:00 ч.

Д-р Владимира Карагьозова

 Акушерство и гинекология
Ден Час
06 декември 14:00 - 17:00 ч.
08 декември 08:00 - 13:00 ч.
09 декември 08:00 - 13:00 ч.
13 декември 08:00 - 13:00 ч.
15 декември 14:00 - 17:00 ч.
19 декември 08:00 - 13:00 ч.
21 декември 14:00 - 17:00 ч.

Д-р Сава Петров

Ендокринология и андрология
Ден Час
01 декември 14:00 - 18:00 ч.
06 декември 14:00 - 18:00 ч.
08 декември 14:00 - 18:00 ч.
13 декември 14:00 - 18:00 ч.
15 декември 14:00 - 18:00 ч.
20 декември 14:00 - 18:00 ч.
22 декември 14:00 - 18:00 ч.

Д-р Петрова

Ендокринология и андрология
Ден Час
02 декември 14:00 – 17:00 ч.
07 декември 14:00 – 17:00 ч.
14 декември 14:00 – 17:00 ч.
19 декември 14:00 – 17:00 ч.

д-р Милен Карагьозов

Ревматология
Ден Час
5 декември 14:00 - 17:30 ч.
12 декември 14:00 - 17:30 ч.
21 декември 14:00 - 17:30 ч.

Д-р Валентин Велков

Дерматология и венерология
Ден Час
Няма график за месец декември 2022 ---

Д-р Аладин Али

Клинична лаборатория
Ден Час
05 декември 08:00 - 13:00 ч.
06 декември 08:00 - 13:00 ч.
07 декември 08:00 - 13:00 ч.
08 декември 08:00 - 13:00 ч.
09 декември 08:00 - 13:00 ч.
12 декември 08:00 - 13:00 ч.
13 декември 08:00 - 13:00 ч.
14 декември 08:00 - 13:00 ч.
15 декември 08:00 - 13:00 ч.
16 декември 08:00 - 13:00 ч.
19 декември 08:00 - 13:00 ч.
20 декември 08:00 - 13:00 ч.
21 декември 08:00 - 13:00 ч.

Д-р Георгий Казаков

Анестезиология и вливания
Ден Час
01 декември 8:00 – 15:00 ч.
05 декември 8:00 – 15:00 ч.
07 декември 8:00 – 15:00 ч.
08 декември 8:00 – 15:00 ч.
09 декември 8:00 – 15:00 ч.
12 декември 8:00 – 15:00 ч.
14 декември 8:00 – 15:00 ч.
15 декември 8:00 – 15:00 ч.
16 декември 8:00 – 15:00 ч.
20 декември 8:00 – 15:00 ч.
21 декември 8:00 – 15:00 ч.
22 декември 8:00 – 15:00 ч.

Д-р Константин Божиков

Анестезиология и реанимация
Ден Час
Всеки работен ден 14:00 – 18:00 ч.

Д-р Владимир Константинов

Анестезиология и реанимация
Ден Час
6 декември 8:00 -14:00 ч.
7 декември 8:00 -14:00 ч.
8 декември 14:00 - 18:00 ч.
9 декември 8:00 - 14:00 ч.
12 декември 14:00 - 18:00 ч.
13 декември 8:00 -14:00 ч.
14 декември 14:00 - 18:00 ч.
15 декември 14:00 - 18:00 ч.
16 декември 14:00 - 18:00 ч.
19 декември 14:00 - 18:00 ч.
20 декември 14:00 - 18:00 ч.
21 декември 14:00 - 18:00 ч.
22 декември 8:00 -14:00 ч.
23 декември 14:00 - 18:00 ч.