logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Прегледи и консултации се извършват с предварително записан час – за всеки следващ месец записването започва на 10-то число.

Информация и записвания на телефон 0882 386 426

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.

Клинична и репродуктивна имунология
Ден Час
4 април 9:00 -16:00
5 април  9:00 -13:00
26 април 9:00 -16:00
27 април 9:00 -16:00
28 април 9:00 -16:00
29 април  9:00 -13:00
28 май 9:00 -16:00
29 май 9:00 -16:00
30 май 9:00 -16:00
31 май 9:00 -14:00

Д-р Динко Порязов

Акушерство и гинекология
Ден Час
3 април 14:00 – 17:00 ч.
4 април 14:00 – 17:00 ч
9 април 14:00 – 17:00 ч
10 април 14:00 – 17:00 ч
16 април 14:00 – 17:00 ч
18 април 14:00 – 17:00 ч
23 април 14:00 – 17:00 ч
25 април 14:00 – 17:00 ч

Д-р Владимира Карагьозова

 Акушерство и гинекология
Ден Час
2 април 9:00 – 17:00 ч.
11 април 9:00 – 17:00 ч.
12 април 8:00 – 11:00 ч.
16 април 9:00 – 17:00 ч.
18 април 9:00 – 17:00 ч.
19 април 8:00 – 11:00 ч.
23 април 9:00 – 17:00 ч.
24 април 10:00 – 16:00 ч.
25 април 9:00 – 17:00 ч.
26 април 9:00 – 11:00 ч.
30 април 9:00 – 17:00 ч.

Д-р Данаил Мартинов

Медицинска биология
Ден Час
23 април 9:00 – 16:00 ч.
24 април 9:00 – 16:00 ч.
25 април 9:00 – 16:00 ч.
26 април 9:00 – 14:00 ч.

Д-р Милен Карагьозов

Ревматология
Ден Час
10 април 14:00 – 17:00 ч.
24 април 14:00 – 17:00 ч.

Д-р Павлина Атанасова

Ендокринология и болести на обмяната
Ден Час
1 април 13:30 – 17:30 ч.
4 април 13:30 – 16:00 ч.
8 април 13:30 – 17:30 ч.
12 април 9:00 – 13:00 ч.
15 април 13:30 – 17:30 ч.
19 април 9:00 – 13:00 ч.
22 април 13:30 – 17:30 ч.
26 април 9:00 – 16:00 ч.
29 април 13:30 – 17:30 ч.

Д-р Валентин Велков

Дерматология и венерология
Ден Час

Д-р Константин Божиков

Анестезиология и реанимация
Ден Час
1 април 14:00 – 18:00 ч.
2 април 14:00 – 16:30 ч
3 април 08:00 – 18:00 ч
4 април 08:00 – 18:00 ч

Д-р Владимир Константинов

Анестезиология и реанимация
Ден Час
1 април 14:00 – 18:00 ч.
2 април 14:00 – 18:00 ч.
3 април 14:00 – 18:00 ч.
4 април 14:00 – 18:00 ч.
5 април 14:00 – 18:00 ч.
8 април 14:00 – 18:00 ч.
9 април 14:00 – 18:00 ч.
10 април 08:00-12:00 ч.
11 април 14:00 – 18:00 ч.
12 април 08:00 - 18:00 ч.
15 април 14:00 – 18:00 ч.
17 април 08:00 - 18:00 ч.
18 април 14:00 – 18:00 ч.
19 април 14:00 – 18:00 ч.
22 април   08:00 - 18:00 ч.
23 април 08:00 -  8:00 ч.
24 април 08:00 - 12:00 ч.
26 април 14:00 – 18:00 ч.
29 април 14:00 – 18:00 ч.

Д-р Диана Моландър

Диететика и хранене
Ден Час
1 април 8:00 – 12:00 ч.
5 април 8:00 – 12:00 ч.
8 април 8:00 – 12:00 ч.
11 април 8:00 – 12:00 ч.
25 април 8:00 – 12:00 ч.
29 април 8:00 – 12:00 ч.

Д-р Константин Марудов

Урология
Ден Час
2 април 16:30 – 17:40 ч.
9 април 16:30 – 17:40 ч.
16 април 16:30 – 17:40 ч.
23 април 16:30 – 17:40 ч.
30 април 16:30 – 17:40 ч.