logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Прегледи и консултации се извършват с предварително записан час – за всеки следващ месец записването започва на 10-то число.
Информация и записвания на тел. 0882 386 426

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.

Клинична и репродуктивна имунология
Ден Час
12 октомври 09:00 - 16:30 ч.
13 октомври 09:00 - 16:30 ч.
14 октомври 09:00 - 16:30 ч.
24 октомври 09:00 - 16:30 ч.
25 октомври 09:00 - 16:30 ч.
26 октомври 09:00 - 16:30 ч.

Д-р Христо Йорданов, д.м.

Акушерство и гинекология
Ден Час
3 октомври 09:00 - 17:00 ч.
4 октомври 09:00 - 17:00 ч.
5 октомври 09:00 - 17:00 ч.
6 октомври 09:00 - 17:00 ч.
7 октомври 09:00 - 17:00 ч.
8 октомври 09:00 - 17:00 ч.
10 октомври 09:00 - 17:00 ч.
11 октомври 09:00 - 17:00 ч.
12 октомври 09:00 - 17:00 ч.
13 октомври 09:00 - 17:00 ч.
14 октомври 09:00 - 17:00 ч.
17 октомври 09:00 - 17:00 ч.
18 октомври 09:00 - 17:00 ч.
19 октомври 09:00 - 17:00 ч.
20 октомври 09:00 - 17:00 ч.
21 октомври 09:00 - 17:00 ч.
24 октомври 09:00 - 17:00 ч.
25 октомври 09:00 - 17:00 ч.
26 октомври 09:00 - 17:00 ч.
27 октомври 09:00 - 17:00 ч.
28 октомври 09:00 - 17:00 ч.
31 октомври 09:00 - 17:00 ч.

Д-р Динко Порязов

Акушерство и гинекология
Ден Час
3 октомври 14:00 – 17:00 ч.
5 октомври 14:00 – 17:00 ч.
10 октомври 14:00 – 17:00 ч.
11 октомври 14:00 – 17:00 ч.
18 октомври 14:00 – 17:00 ч.
20 октомври 14:00 – 17:00 ч.
28 октомври 14:00 – 17:00 ч.
31 октомври 14:00 – 17:00 ч.

Д-р Владимира Карагьозова

 Акушерство и гинекология
Ден Час
4 октомври 09:00 -13:00 ч.
6 октомври 13:00 -17:00 ч.
12 октомври 13:00 -17:00 ч.
14 октомври 09:00 -13:00 ч.
17 октомври 13:00 -17:00 ч.
19 октомври 09:00 -13:00 ч.
25 октомври 09:00 -13:00 ч.
26 октомври 09:00 -13:00 ч.
27 октомври 13:00 -17:00 ч.

Д-р Сава Петров

Ендокринология и андрология
Ден Час
4 октомври 14:00 – 17:00 ч.
6 октомври 8:00 – 12:00 ч.
11 октомври 14:00 – 17:00 ч.
13 октомври 8:00 – 12:00 ч.
18 октомври 14:00 – 17:00 ч.
20 октомври 14:00 – 17:00 ч.
25 октомври 14:00 – 17:00 ч.
27 октомври

Д-р Георгий Казаков

Анестезиология и вливания
Ден Час
3 октомври 8:00 – 15:00 ч.
4 октомври 8:00 – 15:00 ч.
19 октомври 8:00 – 15:00 ч.
20 октомври 8:00 – 15:00 ч.
21 октомври 8:00 – 15:00 ч.
24 октомври 8:00 – 15:00 ч.
27 октомври 8:00 – 15:00 ч.
28 октомври 8:00 – 15:00 ч.
31 октомври 8:00 – 15:00 ч.

Д-р Валентин Велков

Дерматология и венерология
Ден Час

Д-р Петрова

Ендокринология и андрология
Ден Час
3 октомври 14:00 – 17:00 ч.
19 октомври 15:00 – 18:00 ч.

Д-р Аладин Али

Клинична лаборатория
Ден Час
Целият октомври 08:00 -16:00 ч.