logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Определянето на типа и относителния дял на различните популации бели кръвни клетки в периферна венозна кръв, е от важно значение за установявяне на рискови за бременността фактори. Установяването на критични проценти на циркулиращите CD56+ клетки обикновено е свързано с репродуктивни неуспехи. Повишено съотношение на CD4+/CD8+ се наблюдава при голям брой автоимунни заболявания, включително и при синдром на автоимунен репродуктивен неуспех. Установяване на повишени циркулиращи CD56+ клетки е полезно при диагностициране на пациенти, при които съществува риск от невъзможност за имплантиране или от загуба на кариотипно нормална бременност. При тези групи пациенти се наблюдава повишение на процента живи раждания след терапия с интравенознен имуноглобулин.

Показания за изследване

Жени с неизяснен стерилитет или при липса на бременност след IVF процедура при трансфер на функционално и морфологично нормални ембриони, или жени с два или повече последователни спонтанни аборти, трябва да бъдат изследвани за повишение на процента циркулиращи CD56+ клетки. При установено повишение, процентът на CD56+ клетки трябва да бъде проследяван по време на бременността, с цел определяне на терапия.

Метод за определяне

Процентът мононуклеарни клетки, експресиращи CD3, CD4, CD8, CD19, CD16 и CD56 повърхностни маркери, се определя с помощта на флоуцитометър и имунофлуоресцентна техника.