logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.

Клинична и репродуктивна имунология
Ден Час
13 февруари 09:00 - 17:00 ч.
14 февруари 09:00 - 15:00 ч.
19 март 09:00 - 17:00 ч.
20 март 09:00 - 15:00 ч.