logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Определянето на серумната концентрация на Inhibin B дава възможност за нов подход при определяне на яйчниковия резерв. Чрез яйчниковия резерв се характеризира способността на яйчника да отговаря на стимулация с гонадотропини, чрез продуциране на достатъчен брой яйцеклетки с добро качество, от които да се развият нормални ембриони. Inhibin B се секретира от гранулозните клетки на яйчниковия фоликул. Основната част от серумния Inhibin B се секретира от големите или доминантни фоликули, т.к. секрецията им на Inhibin B е 10 пъти по-висока от тази на фоликули с диаметър 4 mm. Inhibin B контролира секрецията на FSH от хипофизата. Следователно, определянето на Inhibin B е по-точен метод за оценяване на яйчниковата функция от FSH.

Серумната концентрация на Inhibin B, определена на трети ден от менструалния цикъл (МЦ) има предиктивна стойност по отношение на отговора на яйчниците на стимулация с гонадотропини по време на циклите за ин витро оплождане. Жени със серумни концентрации на Inhibin B, определен на трети ден от МЦ , по-малки от 45 pg/ml, се нуждаят от 50% повече ампули в деня на прилагането на hCG, броят на получените яйцеклетки се понижава с 33%, съответно има по-малко на брой ембриони, които да се селектират за трансфер, и възможността за бременност се понижава със 70%, в сравнение със жени със серумни нива на Inhibin B на трети ден от МЦ над 45 pg/ml. Жени със серумни концентрации на Inhibin B, определен на трети ден от МЦ, по-малки от 45 pg/ml, които са забременели, претърпяват два пъти по-често спонтанни аборти в сравнение със жени със стойности над 45 pg/ml.

При мъже в репродуктивна възраст, Inhibin B се секретира от Сертолиевите клетки (мястото, където се продуцират сперматозоиди) и нивото му може да се използва за определяне на жизнеспособността на сперматозоидите. Установено е, че Inhibin B има предиктивна стойност и за изхода от ТЕSE за ICSI и IVF при мъже с необструктивна азооспермия. При понижени стойностти на Inhibin B е по-малко вероятно да се изолират сперматозоиди.

Показания за изследване

Жени над 35 години, жени с неизяснен стерилитет и със слаб отговор на стимулирана индукция на овулацята, без значение на възрастта, жени с повтарящи се аборти, както и всички азооспермични мъже, на които им предстои ТЕSE за ICSI и IVF.

Метод за определяне

Inhibin B се определя чрез стандартен ELISA метод.