logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Значителен брой автоимунни заболявания са свързани с наличието на автоантитела, насочени срещу ядрени антигени. Към автоимунните заболявания, освен лупус еритематодес (SLE) и други съединително-тъканни заболявания, може да се причисли и Синдромът на автоимунен репродуктивен неуспех (Reproductive Autoimmune Failure Syndrome – RAFS). RAFS е свързан с повтарящи се аборти, неизяснен стерилитет или ендометриоза, и наличие на циркулиращи автоантитела, включително и антинуклеарни. Наличието на антинуклеарни антитела е важен показател, подпомагащ диагностицирането на пациенти, при които съществува риск за развитие на SLE, съединително-тъканни заболявания и RAFS, което от своя страна, определя избора на оптимална терапия.

Показания за изследване

Изследването на антинуклеарни антитела се препоръчва при наличие на симптоматика, характерна за SLE и/или съединително-тъканни заболявания, както и при жени с два или повече последователни спонтанни аборта, неизяснен стерилитет или симптоми, свързани с ендометриоза.

Метод за определяне

Антитела срещу ядрени антигени се установяват с помощта на ELISA метод.