logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Активираното парциално тромбопластиново време е полезен и ефективен метод за наблюдение на пациенти с проблемно кръвосъсирване, за оценяване ефекта на терапията при прокоагулантни смущения, както и основа на няколко специфични процедури в тестове за определяне на факторите на кръвосъсирване. АРТТ е широко използван тест за мониториране и регулиране на терапия с хепарин. Присъствието на неспицифични инхибитори, като лупусен антикоагулант, може да удължи aРТТ. АРТТ е чувствително и към понижени концентрации на факторите Fleicher и Fitzgerald І, ІІ, V, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ.

Показания за изследване

Тестиране на aРТТ се препоръчва при случаи с нарушения в кръвосъсирването, артериални или венозни тромбози, два или повече последователни спонтанни аборта в първия триместър или една фетална загуба, както и при пациенти, приемащи антикоагуланти.

Метод за определяне

В тестовете за аРТТ се използва контактен активатор, който стимулира продукцията на фактор ХІІа, осигурявайки повърхност за действието на високо-молекулните кининоген, каликреин и фактор ХІІа. Контактното активиране се осъществява при 37oС в определен интервал от време. След това се добавя калций, за да протекат следващите етапи от реакцията, като се измерва времето, необходимо за образуване на съсирек. Необходимо е участието на фосфолипиди за образуване на комплекси с протромбин и активиран фактор Х.