logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
 • КАБИНЕТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

  • Профилактични прегледи;
  • Прегледи и лечение на възпалителни заболявания, вземане на микробиологични проби, тестове за хламидии, гонорея, урина;
  • Изследвания и лечение на хормонални разстройства – ехографска диагностика и хормонални тестове;
  • Диагностика и диспансерно наблюдение на доброкачествени тумори на женската полова система – кисти, миома и др.;
  • Профилактика и диагностика на рак на маточната шийка, тялото на матката, яйчниците – цитонамазка, ДНК тестове, туморни маркери, ехография, биопсия;
  • Изследвания и лечение на женски и мъжки стерилитет;
  • Консултации за семейно планиране – избор на контрацепция, поставяне на спирали, тестове за бременност;
  • Профилактика и лечение климактерични оплаквания и остеопороза;
  • Наблюдение и изследвания на бременни в Женска консултация;
  • Изследвания и лечение на жени със спонтанни аборти и рискова бременност, генетичен скрининг.
 • КАБИНЕТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

  • Диагностика и лечение на репродуктивни проблеми и нарушения в половите жлези – първичен/вторичен хипогонадизъм, поликистозен овариален синдром (PCOS), ранна менопауза, еректилна дисфункция;
  • Извършване на консултации и всички изследвания, свързани със заболявания на щитовидната жлеза, хормонален мониторинг и лечение;
  • Узлтразвукова диагностика на щитовидна и паращитовидни жлези;
  • Извършване на консултации и ранна диагностика на метаболитни заболявания – затлъстяване, инсулинова резистентност, нарушения в мастната обмяна – диетично и медикаментозно лечение;
  • Антропометрична оценка на затлъстяването;
  • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите;
  • Профилактични прегледи;
  • Провеждане на всички видове стандартни лабораторни и функционални изследвания на жлезите с вътрешна секреция, както и специфични тестове за базална и стимулирана хормонална секреция;
  • Извършване на консултации и пълни изследвания при пациенти със захарен диабет, ЕКГ контрол и лечение;
  • Профилактични прегледи за ранно откриване на захарен диабет и предиабет на лица с повишен риск от захарен диабет;
  • Обучение на пациенти със захарен диабет за диетолечение, самоконтрол и предпазване от усложненията от диабета;
  • Обучение за техники на инжектиране на инсулина и за работа с апарати за измерване на кръвна захар;
  • Извършване на консултации, диагностика и лечение на всички останали ендокринни заболявания и хормонален мониторинг.
 • КАБИНЕТ ПО КЛИНИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА ИМУНОЛОГИЯ

  • Консултации на двойки с репродуктивни проблеми: неизяснен стерилитет, неуспешни бременности (спонтанни аборти и мъртвораждания), предстоящи и неуспешни инвитро процедури;
  • Назначаване на имунологични изследвания при репродуктивни неуспехи, интерпретация на резултати и схеми на лечение преди и по време на бременност;
  • Консултации на пациенти (деца и възрастни) с чести и хронично-рецидивиращи инфекции (вирусни, бактериални, гъбични);
  • Изследване на показатели на имунния статус;
  • Определяне на индивидуални схеми за имунопрофилактика и имуностимулация 
  • Лабораторна диагностика при автоимунни заболявания.
 • КАБИНЕТ ПО УРОЛОГИЯ

  • Консултации на пациенти с репродуктивни проблеми
  • TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса
  • PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимa
  • Биопсия на тестиси
 • КАБИНЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

  Видове дейности

  Консултативна дейност – осъществяване на специализирана медико-генетична консултация в различни области:

  • Репродуктивна патология – индивиди и семейства с инфертилитет (стерилитет, спонтанни аборти, мъртви раждания, починали деца в неонаталния период, история за неуспешни ART процедури);
  • Вродена тромбофилия – при бременни жени (с история за репродуктивни неудачи), индивиди с прояви на съдова патология или фамилност за такава (дълбоки венозни тромбози/белодробен тромбемболизъм);
  • Вродени аномалии (изолирани или множествени) с или без умствено изоставане – налични малформации при деца или фамилност за вродени аномалии при други родственици;
  • Пренатална диагностика на бременности с риск за вродени аномалии на плода – акушерски или фамилни данни за вродени аномалии, установени в хода на бременността УЗ или серумни маркери за вродени аномалии на плода;
  • Синдромни състояния или наследствени заболявания.

  Назначаване на скринингови или специализирани генетични/геномни изследвания по различни показания и интерпретация на резултати:

  • Биохимичен майчин серумен скрининг – за чести хромозомни анеуплоидии;
  • Цитогенетичен анализ – по различни показания;
  • Молекулярно-генетични изследвания – за диагностика на моногенни заболявания и носителства;
  • Геномни изследвания със секвениране от следващо поколение на изолирани гени или по панели – по различни показания.
 • КАБИНЕТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

  Консултативният кабинет по гастроенетерология на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен е модерно оборудван с най-съвременни възможности за прецизна диагностика и лечение на пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания, включително на пациенти с възпалителни и функционални заболявания на червата и панкреаса.

  В кабинета по гастроенетерология се извършва диагностика, консултация и експертно становище на пациенти с хепатит B и С преди инвитро процедура.

  Консултациите се извършват от д-р Владимир Попов – вр.и.д. началник на Клиниката по вътрешни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” – Плевен.

 • КАБИНЕТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ВЛИВАНИЯ

  • Консултации с анестезиолог
  • Вливания
  • Вливане на интравенозни гамаглобулинови препарати (Immunovenin intact, Privigen и др.), осигурени от МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен или от пациентите, както и на други инфузионни разтвори, включително интралипид;
  • Вливанията, назначени от лекарите на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” или на други лечебни заведения, се извършват под непрекъснатото наблюдение на лекар анестезиолог и на анестезиологична сестра в спокойна и комфортна обстановка.