logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Адрес

гр. Пловдив
ул. „Свети Горазд“ 6, етаж 1

Тел./факс:

032 / 28 00 54
032 / 312 200 
0882386426 – регистратура

За справки и съвет:

0885 299 965 – Даниела Гонкова

Е-mail:

kirmplovdiv@abv.bg