logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Лупусен антикоагулант (LA) се свързва с различни клинични състояния, като артериални и венозни тромбоемболии, тромбоцитопения и повтарящи се аборти. LA е антифосфолипидно антитяло, насочено срещу отрицателно заредени фосфолипиди, като функционално се открива по удълженото активирано парциално тромбопластиново време (aРТТ) и протромбиново време (РТ). Преобладаването на LA при пациенти с повтарящи се аборти варира между 1% и 5%, в зависимост от изследваната популация. 86% от всички бременности, при които не е приложена терапия, завършват с усложнения и загуба на плода.

Показания за изследване

Изследвани за наличие на циркулиращ LA, трябва да бъдат всички пациенти с венозни и артериални тромбози, лупус еритематозус или при наличие на повишени антифосфолипидни антитела, както и всички жени с два или повече спонтанни аборта в първи триместър от бременността.

Метод за определяне

Лупусен антикоагулант се определя с помощта на коагулационен таймер и съответните реактиви, в проба на пациента.