logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Тъканният тромбопластин е липопротеин, който се открива в много тъкани при бозайници. В присъствието на калциеви йони, тромбопластинът активира външните пътища на коагулация. Протромбиновото време (РТ) определя времето за превръщане на фибриногена във фибрин под действието на тромбин.
РТ методът е чувствителен към недостатъчност на факторите на кръвосъсирване – Фактрор ІІ, V, VІІ, Х. Може да бъде удължено в следствие на наследствени нарушения в коагулацията, чернодробни заболявания, недостатъчност на витамин К или при терапия с орални антикоагуланти.

Показания за изследване

При хора с анамнеза за нарушено кръвосъсирване, чернодробни заболявания и хора, подложени на терапия с орални антикоагуланти, трябва да се изследва РТ.

Метод за определяне

За определяне на протромбиново време и фибриноген в човешка плазма се използва калциев тромбопластин. Измерва се с помощта на коагулационен таймер със съответните реактиви.