logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

При пациенти с автоимунни заболявания се установяват отклонения от нормалните стойности на отделните класове серумни имуноглобулини. Висока честота на такива отклонения се установява и при жени с ендометриоза, повтарящи се аборти, стерилитет и невъзможна имплантация след IVF. Установено е, че хипергама-глобулинемията понижава процента на клиничните бременности при IVF.
При пациенти, показани за терапия с интравенозен гама-глобулин, се изследва предварително серумен IgA, с цел – изключване на хипогама-глобулинемия А, рисков фактор за наличие на анти-IgA антитела.

Показания за изследване

При жени с повтарящи се спонтанни аборти, със симптоми на автоимунни заболявания и предстоящи ин витро процедури, би следвало да се изследват нивата на общите серумни имуноглобулини.
При пациенти с назначена интравенозна гама-глобулинова терапия, задължително се изследват изходните серумни концентрации на имуноглобулиновите класове, за да се изключи хипогама-глобулинемия А.

Метод за определяне

Тоталните концентрации на имуноглобулин G, M и A се определят чрез радиална имунодифузия (метод на Манчини)