logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Мъжкият фактор за стерилитет се наблюдава в около 40-60% от случаите. Терминът “имунен мъжки стерилитет” се употребява при спонтанно формиращи се антиспермални антитела, свързващи антигени на повърхността на сперматозоидите. ASA се откриват в спермална течност и серум на мъжа и могат да бъдат от клас IgG и IgA. Установени са седем, асоциирани с инфертилитета, таргетни антигени върху повърхността на сперматозоидите: YWK-II, BE-20, rSMP-B, BS-63 (nucleoporin-related), BS-17 (calpastatin), HED-2 (zyxin) и 75- kDa. ASA могат да бъдат насочени срещу антигени по плазмената мембрана, външна акрозомална мембрана, акрозомален матрикс, вътрешна акрозомална мембрана, екваториалния сегмент, ядро, шийка и опашка.

Пенетрацията на сперматозоидите през цервикалния мукус е възпрепятствана при наличие на АSА в спермалната течност и/или в цервикалния мукус. ASA повлияват негативно капацитацията и акрозомалната реакция на сперматозоидите, което не позволява взаимодействието им с яйцеклетката, както и последващата пенетрация през zona pellucida. Имунният инфертилитет е следствие на комбинираното действие на многобройни ASA, водещи до имобилизиране и/или аглутиниране на сперматозоиди, блокиране на взаимодействието между яйцеклетката и сперматозоида, предотвратяване на имплантацията и/или спиране на ембрионалното развитие, което е свързано с повтарящи се спонтанни аборти.

Нивата на циркулиращи ASA, установени чрез индиректни тестове варират от 8.1 до 30.3% при неселектирани мъже със стерилитетни бракове. В по-ниски нива – 2.4 до 10%, АSА се установяват при фертилни мъже. Наличието на ASA се увеличава драматично при мъже, претърпели хирургична намеса на репродуктивния тракт. При жените се наблюдава значително по-малка вероятност за възникване на антиспермални антитела.

Показания за изследване

Показани за изследване на ASA са мъже и жени с неизяснен стерилитет, хламидиазна и друга генитална инфекция, както и мъже с аглутинати в спермограмата и оперативни интервенции на репродуктивния тракт.

Метод за определяне

ASA в серум и семенна плазма се установяват чрез ELISA метод.