logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Антиовариални антитела (АОА) се откриват при жени с преждевременно понижена яйчникова функция, намален яйчников резерв и с неизяснени причини за стерилитет. Наличието на антиовариални антитела при жени със стерилитет води до понижена успеваемост при ин витро фертилизация, в сравнение със жени, при които не се откриват антиовариални антитела. При жени с установен повишен титър на антиовариални антитела се наблюдава понижен отговор при стимулация с гонадотропини и понижен процент на забременяване. Честотата на повишени антиовариални антитела сред жени с преждевреманно намалена яйчникова функция варира между 35% и 69% в зависимост от изследваната група пациенти.

Показания за изследване

Показани за изследване на антиовариални антитела са жени с преждевременно понижена яйчникова функция, повишени нива на FSH на трети ден от менструалния цикъл и с понижен отговор на стимулацията с гонадотропини.

Метод за определяне

Антиовариални антитела се установяват чрез ELISA метод.