logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

CA-125 е муцино-подобна молекула, която се продуцира от мезотелните клетки на перитонеума и ендотела. Серумните нива на CA-125 са повишени при повече от 80% от жените с овариален карцином и при 50% от жените с ендометриоза. Връзката между повишените серумни нива на CA-125 и ендометриозата е най-силно изразена при пациенти в ІІІ и ІV стадий, сравнени с пациенти в І и ІІ стадий. Определянето на серумните нивата на CA-125, с цел диагностициране на ендометриоза, се характеризира с 85% специфичност и чувствителност между 20% и 50% в зависимост от това в каква фаза е заболяването.

Показания за изследване

Жени със стерилитет, чиито симптоми са насочващи към наличие на ендометриоза, трябва да бъдат изследвани за серумни нива на CA-125.

Метод за определяне

CA-125 се определя чрез стандартен ELISA метод.