logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Увод

Качеството на сперматозоидите определя не само броя на оплодени яйцеклетки, но и последващото ембрионално развитие – скорост на развитие на ембрионите, формирането на бластоцист и имплантацията. Показателите за качество на сперматозоидите, използвани при SDI теста, са различни от тези, включени в стандартния семенен анализ (брой сперматозоиди, подвижност, морфология и др.). Чрез този метод се определя процента на увредена ДНК на сперматозоидите и се изразява като индекс на ДНК фрагментация (DNA Fragmentation Index, DFI) – процент сперматозоиди, съдържащи фрагментирана ДНК, както и високо ДНК оцветяване (High DNA Staining, HDS) – процент спермални клетки с некомпактен (незрял) хроматин. Механизмът, по който увредената спермална ДНК повлиява изхода от бременността все още не е напълно изяснен.

Показания за изследване

SDI тест се прилага при мъже от двойки с неизяснен стерилитет, ембриони с лошо качество при IVF, проблемна имплантация и повтарящи се спонтанни аборти. Изисква се въздържание от полови контакти (еякулация) между 3 и 5 дни преди теста, както и липса на употреба на алкохол до 7 дни преди изследването.

Метод за определяне

При SDI теста се използват метахроматичните свойства на багрилото акридин оранж, ДНК тест и принципите на флоуцитометрията. Този метод определя способността на ДНК да денатурира при ниско рН, при което спермалната ДНК, асоциирана с протамини денатурира, но не и асоциираната с хистони ДНК. При сперматозоиди с нормална структура на хроматина, не се наблюдава денатурация на ДНК. Акридин оранж, свързан с двойноверижна (нормална) ДНК се характеризира със зелена флуорисценция, докато акридин оранж, свързан с едноверижна (денатурирана) ДНК се характеризира с червена флуорисценция при източник на светлина с дължина на вълната 488 nm.