logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

ЦЕНОРАЗПИС
на медицинските дейности в МЦ КИРМ Плевен

Утвърдил: Доц. д-р Е. Конова, д.м., управител
Считано от: 01.09.2022 г.

Консултации Цени, лв.
Консултация имунолог 90
Вторична консултация 60
Първична консултация на дете с клиничен имунолог 70
Вторична консултация на дете от клиничен имунолог 50
Вторична консултация с имунолог - онлайн 35
Медико-генетична консултация 65
Консултация с ендокринолог / вторична консултация 40 / 30
Консултация ендокринолог и УЗИ на щитовидна жлеза 60
УЗИ на щитовидна жлеза 40
Първична консултация с уролог и УЗИ 75
Вторична консултация с уролог и УЗИ 55
Консултация вътрешни болести 40
Първична консултация с диетолог 60
Вторична консултация с диетолог 50
Онлайн консултация с диетолог 60
Изготвяне на хранителен режим 80
Първична консултация клинична лаборатория 35
Вторична консултация клинична лаборатория 25
Консултация с микробиолог 40
Консултация с биолог 45
Вторична консултация с биолог 25
Консултация с ревматолог 50
Консултация с фармаколог 60
Консултация с анестезиолог 50
Консултация с гастроентеролог 40
УЗИ - гастроентеролог 40
Доплер сонофрафия на абдоминални и периферни съдове 50
Консултация с гастроентеролог и УЗИ 60
Ехография на повърхностни структури 45
Ехомамография 45
Дерматологични прегледи и терапии:
Първичен дерматологичен преглед 70
Вторичен дерматологичен преглед 50
Дерматоскопия 90
Първичен дерматологичен преглед при деца 40
Вторичен дерматологичен преглед при деца 30
Криотерапия 30
Консултация Психотерапевт (за час) 50
Вторична консултация психотерапевт 60
Психотерапия – пакети:
Три сеанса 160
Шест сеанса 330
Десет сеанса 550
Консултация по документи 35
Консултация за изследване и лечение 30
Издаване на епикриза 20
Издаване на епикриза на английски език 50
Медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК 20
Издаване на протокол за ТЕЛК 20
Такса издаване на медицинска бележка 5
Заключение по E-mail 20
Гинекологични прегледи Цени, лв.
Първичен гинекологичен преглед 45
Първичен гинекологичен преглед и УЗИ 65
Вторичен гинекологичен преглед 40
Вторичен гинекологичен преглед и УЗИ 45
Ехография (вагинална и абдоминална) 60
Ехография (вагинална и абдоминална) - при многоплодна бременност 70
Доплер сонография 65
Доплер сонография при многоплодна бременност 75
Фетална морфология 150
Фетална морфология при многоплодна бременност 190
Цитонамазка 26
Обработване на маточната шийка със солкогин 40
Скрининг за прееклампсия при едноплодна бременност 75
Скрининг за прееклампсия при многоплодна бременност 95
Пакет: фетална морфолофия + скрининг за прееклампсия при едноплодна бременност 195
Пакет: фетална морфолофия + скрининг за прееклампсия при многоплодна бременност 225

Гинекологични манипулации Цени, лв.
Хидротубация 90
Хистеросалпингосонография 185
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста 400
Диагностична хистероскопия 550
Оперативна хистероскопия 890
Оперативна хистерорезекция 1120
Серклаж 485
Полипектомия 235
Поставяне на спирала 60
Сваляне на спирала 45
Колпоскопия 30
Диатермокоагулация 55
Биопсия 65
Хистология 50
Пункция при хиперстимулация - І 250
Пункция при хиперстимулация - ІІ, ІІІ и т.н. 150
Сепарирано пробно абразио 290
Абразио резидорум 250
Неинвазивен пренатален тест - NIFTY Pro 1350
Апликация Зарзио 200
Цитомегаловирус 71
Ебщайн-Бар вирус 65
Ебщайн-Бар вирус и цитомегаловирус 126
Херпес симплекс вирус тип 1 46
Херпес симплекс вирус тип 2 46
Херпес симплекс вирус тип 1 и 2 55
Хепатит B вирус 176
Хепатит C вирус 166
Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ 98
Течно базирана цитология 61
Течно базирана цитология + COBAS HPV test - 14 hr HPV типа 141
Течно базирана цитология + 14 hr HPV високорискови типове скрининг 114
CINtec PLUS P16/Ki67 цитология 166
CINtec P16 хистология 166
Хромозоми 9, 13, 14 15, 16, 18, 21, 22 и полови хромозоми X, Y 516
FMR1 216
Sinaptonamal Complex Protein 3 196
Пакет колпоскопия и цитонамазка 40
Диагностична офис хистероскопия 110

Инсеминации Цени, лв.
Инсеминация 585
Повтаряне на следващия ден (инсеминация) 285
Тубо-перитонеална инсеминация 60
Използване на донорски сперматозоиди за IUI 850

Женска консултация Цени, лв.
Женска консултация при едноплодна бременност 50
Женска консултация при многоплодна бременност 65
Запис на сърдечни тонове при едноплодна бременност 40
Запис на сърдечни тонове при многоплодна бременност 60
Цервикс скор 25

Женска консултация - пакет Цени, лв.
Пакет „ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ” включва: 650
1. Антропометрия, артериално налягане при всяко посещение;
2. Ултразвукова диагностика – при всяко посещение
3. Доплер - ултразвуково изследване – минимум веднъж
4. Запис на сърдечни тонове на бебето - три пъти
5. Лабораторни изследвания: серологични – 2 пъти, пълна кръвна картина и глюкоза, обикновена урина – 4 пъти
6. Микробиологично изследване на влагалищен секрет – три пъти

Лабораторни изследвания

Хуморален имунитет Цени, лв.
IgG 20
IgA 20
IgM 20
В пакет (IgG, IgA, IgM) 55
IgE 40
Прокалцитонин (РСТ) 50
C3-комплемент 17
C4-комплемент 17
C-реактивен протеин (CRP) 18
Автоантитела Цени, лв.
Антинуклеарни антитела 38
Анти-двойноверижна ДНК 17
Криоглобулини 8
Анти-Sm антитела 17
SS–A (RO) 28
SS–B (LA) 28
Ревматоиден фактор (RF) 18
Jo 1 18
Scl 70 17
PR3 (cANKA) 28
MPO (pANKA) 28
Анти - ССР 16
Блот Панел ANA профил 3+ DFS70 80
Склеродермия профил 80
Разширен миозитен панел 95
Антитъканна трансглутаминаза IgG 28
Антитъканна трансглутаминаза IgА 28
Антиглиадин IgA 28

Aнтифосфолипидни антитела Цени, лв.
Антикардиолипин IgG (aCl-IgG) 28
Антикардиолипин IgM (aCl-IgM) 28
Aнти-b2GPI-IgG 28
Анти -b2GPI-IgM 28
Антифосфатидил серин IgG 28
Антифосфатидил серин IgМ 28
Антифосфатидил инозитол IgG 28
Антифосфатидил инозитол IgM 28
Антифосфолипиден Screen IgG 38
Антифосфолипиден Screen IgМ 38
Антианексин IgG 28
Антианексин IgM 28

Антитела срещу гамети Цени, лв.
Антиовариални антитела 48
Антизона пелуцида антитела 38
Антитромбоцитни антитела 40
Антиспермални антитела (серум) 40
Антиспермални антитела в семенна плазма 50
Имплантационен панел - седем серумни автоантитела 155

Имунофенотипизиране Цени, лв.
Репродуктивен имунофенотип 110
NK клетки 70
NK клетъчна активност 110
NK клетъчна активност + NK клетки 155
Тромбоцитно-левкоцитни агрегати (PLA) 40
Имунофенотипизиране с абсолютен брой клетки 155
NK клетки с абсолютен брой на лимфоцитите 80

Клинична лаборатория

Хематология Цени, лв.
ПКК 9
СУЕ 5
Магнезий 7
Коагулация Цени, лв.
Протромбиново време (РТ) 11
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) 11
Fibrinogen 11
PTT LA 19
Време на кървене + време на съсирване 12
D-dimer 20
Биохимия Цени, лв.
Общ белтък 5
Време на съсирване 6
Време на кървене 6
Албумин 5
Глюкоза 5
Билирубин - общ 5
Билирубин - директен 5
Холестерол - общ 7
HDL - холестерол 9
LDL - холестерол 9
Триглицериди 5
Урея 5
Креатинин 5
ASAT 7
ALAT 7
GGT 5
Алкална фосфатаза 5
Креатинкиназа (СК) 5
СК-МВ 5
HbA1c 23
Амилаза 7
Липаза 5
Ca 5
Fe 7
ЖСК 8
Фосфор (Р) 5
Пикочна киселина (UA) 7
Биохимия – IVF (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb) 6 ПОК. 40
Биохимия – IVF/ER (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb, Билирубин – общ, Билирубин - директен) 8 ПОК. 45
C-peptide 20
Орален глюкозо толерантен тест (ОГТТ) плюс C-peptide 40
Електролити
Na 7
K 7
Cl 7
Изследване на урина-микроалбуминурия 9
sFlt-1 Разтворима fms-подобна тирозин киназа 80
PlGF (Placental growth factor)-Плацентарен растежен фактор 80
SHBG 20
17 –OH Progesterone 27
Androstenedione 27
Пакет „Мъжко здраве – полови хормони” Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, SHBG/ 80
Пакет „Мъжко здраве - разширен пакет хормони” Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, Prolactin, TSH и SHBG/ 115
Пакет „Мъжко здраве – Testosterone” Включва: /SHBG, Testosterone, Albumin/ 50

Хормони

Тиреоидни хормони и антитела Цени, лв.
FT3 22
FT4 22
Тиреотропен хормон (TSH) 20
Антитиреоглобулин(ТАТ) 20
Анти-ТРО (МАТ) 20
TRACK 50
Полови хормони Цени, лв.
Inhibin B 50
FSH 20
LH 20
Estradiol (E2) 20
Testosterone 20
Progesterone 20
Prolactin 20
DHA–S 20
AMH 50

Метаболити Цени, лв.
25 - hidroxyvitamin D (Витамин D) 38
Витамин В12 20
Тест за инсулинова резистентност 50
Инсулин 18
Тест за оценка на инсулиновата резистентност - HOMA - INDEX 25

Урина Цени, лв.
Урина 7

Кръвни групи Цени, лв.
Изследване на кръвна група 14

Туморни маркери Цени, лв.
CEA 21
AFP 20
CА-15-3 21
CА-19-9 21
CА-125 21
PCA 20
βhCG 20

Инфекциозни причинители Цени, лв.
Cytomegalovirus IgM 22
Cytomegalovirus IgG 22
Chlamydia trachomatis IgG 20
Chlamydia trachomatis IgA 20
Chlamydia trachomatis IgM 20
Toxoplasma gondii IgG 20
Toxoplasma gondii IgM 20
Rubella IgG 20
Rubella IgM 20
Туберкулозен тест QantiFERON – TB Gold 145
HTLV вирус 43
HBV 95
HPV - течно баз., цитология + скрининг 115
Anti-Borrelia IgM 23
Anti-Borrelia IgG 23
Антистрептолизинов титър (ASO) 6
Профил TORCH IgG 60
Профил TORCH IgM 60

Генетични изследвания Цени, лв.
Хромозомен анализ (жена) 190
Хромозомен анализ (партньор) 190
Микроделеция Y хромозома + медико-генетична консултация 255

ДНК анализ Цени, лв.
Панел вродени тромбофилии
Протромбин G20210A 60
Фактор V Leiden G1961A 60
MTHFR C677T 60
PAI-I (4G/5G) 60
ACE (I/D) 60
Основен панел вродени тромбофилии - четири фактора: 240
Протромбин G20210A
Фактор V Leiden G1961A
MTHFR C677T
PAI-I (4G/5G)
Разширен панел вродени тромбофилии: 260
Основен панел + ACE (I/D)
Панел Вродени тромбофилии – осем фактора: 260
Фактор V Leiden G1961A
Фактор V Cambridge A1090/G1091
Фактор V Hong Kong 1090G/G1091
Фактор V Liverpool T1250C
Протромбин G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
PAI – 1 (4G/5G)
Тест TAFI (+505A>G) 96
Фактор V Leiden (R506Q) 76
Фактор V R2 (4070A>G) 76
Протромбин (20210G>A) 76
Фактор ХIII (Val34Leu) 76
MTHFR (677C>T) 76
MTHFR (1298A>C) 76
MTRR (66A>G) 76
VEGFA (936 C/T) 76
VEGFA (-1154G>A) 96
TAFI (+505A>G) 96
ANXA5 (M1/M2 хаплотип) 96
Основен панел - Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T) 260
Разширен Панел 1 - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) 380
Разширен Панел 2 - Основен + MTHFR (1298A/C)+MTRR (66A>G) 380
Пълен пакет - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) + MTHFR(1298A/C) + MTRR (66A>G) 500
Препоръчителен Панел - VEGFA (936C>T), VEGFA (-1154G>A), TAFI (+505A>G) и ANXA5 (M1/M2 хаплотип) 330

Дородова диагностика

Ранен биохимичен скрининг Цени, лв.
Ранен биохимичен скрининг (едноплодна бременност)
УЗИ, акушер гинеколог 70
Ранен биохимичен скрининг (многоплодна бременност) 90
Късен биохимичен скрининг Цени, лв.
Късен биохимичен скрининг (едноплодна бременност )
УЗИ, акушер гинеколог 70
Късен биохимичен скрининг (многоплодна бременност) 90

Вирусологични и микробиологични изследвания

Вирусологични изследвания Цени, лв.
Вирусологични изследвания – пакет 90
Anti-HIV-1,2 23
HBV 23
Anti-HBsAg 23
HBsAg 23
HBV - Геника 95
HIV 23
Anti-HBc IgM 23
HCV 23
Anti-HCV-Ab 23
Сифилис (TPHA) 20
HBcABIgM 23
Anti-EBV(VCA) IgG 23
Anti-EBV(VCA) IgM 23
Анти-EBV(EBNA) IgG 21
Бърз тест за доказване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19) 25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgG 25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgM 25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgA 25
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen 36
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen Забележка: За пациенти в IVF процедура 25
Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgM) 21
Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgG) 21
ELISA Anti-SARS-CoV-2 Neutralization Assay 30
Специфичен клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 (IGRA) 90
ECLIA Anty-SARS-CoV-2 S-RBD 25
Микробиологични изследвания Цени, лв.
Микробиологично изследване на стерилна урина 18
Микробиологично изследване на гърлен секрет 18
Изследване на носен секрет 18
Микробиологично изследване на носен секрет 18
Микробиологично изследване на очен секрет 18
Микробиологично изследване на ушен секрет 18
Микробиологично изследване на ранев секрет 18
Микробиологично изследване на храчка 18
Микробиологично изследване на влагалищен секрет 27
Микробиологично изследване на еякулат 27
Микробиологично изследване на друг секретен материал 18
Микробиологично изследване на уреаплазма и микоплазма в материали от генитална система или урина 31
Вземане на биологичен материал 5
Бърз тест доказване на ротавирусен антиген във фецес 16
Бърз тест за доказване на аденовирусен антиген във фецес 16
Бърз тест за доказване на Helicobacter pylori антиген във фецес 18
Бърз тест за доказване на група А стрептококи антиген в гърлен секрет 18

Клинични изследвания по НЗОК Цени, лв.
Кръвна картина — поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, МСН, МСНС -
Скорост на утаяване на еритроцитите -
Време на кървене -
Протромбиново време -
Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) -
Фибриноген -
Химично изследване на урина (рН, белrьк, билирубин, уробилиноген,1.30 зза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) -
Седимент — ориентировъчно изследване -
Окултни кръвоизливи -
Глюкоза -
Кръвно-захарен профил -
Креатинин -
Урея -
Билирубин — общ -
Билирубин — директен -
Общ белтък -
Албумин -
Холестерол -
HDL-холестерол -
Триглицериди -
Гликиран хемоглобин -
Пикочна киселина -
АСАТ -
АЛАТ -
Креатинкиназа (КК -
ГГТ -
Алкална фосфатаза (АФ) -
Алфа-амилаза -
Липаза -
Натрий и калий -
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL- терол, триглицериди) -
Калций -
Фосфати -
Желязо -
ЖСК -
CRP -
LDL-холестерол -
Диференциално броене на левкоцити — визуално микроскопско или гатично апаратно изследване -
Морфология на еритроцити — визуално микроскопско изследване -
Орален глюкозо-толерантен тест -
Определяне на повърхностен антиген на хепатит B (HBѕAg) c бърз тест -
Определяне на антитела срещу хепатит C (antі-HCV) c бърз тест -
Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 -
Изследване на урина — микроалбуминурия -
fT4 -
TSH -
Progesteron -
LH -
FSH -
Prolactin -
Estradiol -
Testosteron -
Progesteron -
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO -
PSA - общ -
СА - 125 -
Бета — хорионгонадотропин -
Фибрин деградационни продукти: D-dimer -

Имунологични изследвания по НЗОК Цени, лв.
Определяне на криоглобулини -
Определяне на общи имуноглобулини IgM -
Определяне на общи имуноглобулини IgG -
Определяне на общи имуноглобулини IgA -
Определяне на СЗ компонент на комплемента -
Определяне на С4 компонент на комплемента -
Изследване на С-реактивен протеин -
Изследване на ревматоиден фактор -
Определяне на антистрептолизинов титър -
Флоуцитомётрично имунофенотипизиране на левкоцити — стандартен панел -
Определяне на общи TgE -
Определяне на антинуклеарни антитела в серум -

Микробиологични изследвания по НЗОК Цени, лв.
Микробиологично изследване на стерилна урина -
Микробиологично изследване на гърлен секрет -
Микробиологично изследване на носен секрет -
Микробиологично изследване на очен секрет -
Микробиологично изследване на ушен секрет -
Ревматоиден фактор (RF -
Микробиологично изследване на ранев секрет -
Микробиологично изследване на храчка -
Микробиологично изследване на простатен секрет -
Микробиологично изследване на уретрален секрет -
Микробиологично изследване на цервикален секрет -
Микробиологично изследване на влагалищен секрет -
Микробиологично изследване на еякулат -
Микробиологично изследване на фецес и материал от ректум -
Антибиограма с 6 антибиотични диска НЗОК -
Антистрептолизинов титър (ASO) -
Сифилис -
Такса биологичен материал - ЗК -

ДНК диагностика на инфекциозни заболявания Цени, лв.
HPV 6/11 60
HPV 16/18 60
HPV HRC genotype 125
C. trachomatis 55
Femoflor Screen 95
Контрола Femoflor Screen 85
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия 230
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в цервикален секрет 120
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в влагалищен секрет 120
Femoflor 16 пълен пакет за цялостна оценка на микрофлората в три анатомични области - влагалище, цервикален канал и ендометриум 410
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия и влагалищен секрет 260
Контрола на Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия 200
Androflor Screen за оценка на микрофлората в еякулат или уретрален секрет 125
Herpes simplex 1- Herpes simplex 2- Cytomegalovirus - Epstein Barr virus 105
Herpes simplex 1- Herpes simplex 2- Cytomegalovirus 65
Epstein Barr virus 55

Изследване на урогенитални микоплазми чрез PCR в биологични проби от три различни анатомични области Цени, лв.
Първоначално изследване:
Изследване на една проба 95
Изследване на две проби 140
Изследване на три проби 185
Контролно изследване след проведено лечение:
Изследване на една проба 55
Изследване на две проби 80
Изследване на три проби 95

Изследване на стерилитет при мъжа Цени, лв.
Спермограма без морфология 70
Основна спермограма с оценка на оксидативен стрес в еякулат/MIOXYS 190
Разширена спермограма с оценка на оксидативен стрес в еякулат/MIOXYS 200
Спермограма с морфология по Kruger 130
SDI тест 180
SDI тест на обработена проба по метода директен swim up 240
SDI с sORP. Оценка на ДНК-фрагментационния индекс и статичния оксидативен стрес 270
NAG 56
Fructose test 84
Микробиология 27
Уреаплазма, микоплазма в еякулат 31
SpermMar тест за наличие на ASA 90
Замразяване на сперматозоиди 220
Замразяване олигозооспермия 220
HBA test (Hyaluronan Binding Assay) 180
Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите 85
Тест за виталност (Vitality test) 50
Оценка на морфологията по критериите на Kruger 50
Определяне на количеството на левкоцити в еякулат 30
Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди MACs 610
Изследване за ретроградна еякулация 100
Първична андрологична консултация 50
Първична андрологична консултация с ехография 60
Вторична андрологична консултация 40
УЗИ на тестиси 40
Микроделеции на Y-хромозомата 172
Sinaptonamal Complex Protein 3 172
Ubiquitin-Specific Protease 9, Y Chromosome 172
Androgen Receptor - CAG repeats, exon 1 172
Cystic Fibrosis Trans - membrane Regulator 432
SPATA 16 - 1 патологична мутация 112

Атопия Цени, лв.
Atopy screen 54 Ag + CCD 80

Толеранс Цени, лв.
Тестове за хранителна непоносимост / EUROLINE FOOD PROFILE 108 антигена 310
Histamine ELISA 35
Диаминооксидаза (DAO) 76
Золулин от фецес 80
Хистамин от фецес 80
Пакет от зонулин и хистамин от фецес и диаминооксидаза (DAO) 230
Пакет от зонулин и хистамин от фецес 155

Хирургическа екстракция на сперматозоиди Цени, лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса 1020
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимa 1020
Биопсия на тестиси 160
Пробно замразяване на сперматозоиди 190

Инвитро процедури и манипулации Цени, лв.
Фоликулна пункция под ехографско наблюдение 720
IVF оплождане 1460
Ембриотрансфер 530
Микрофлуидна селекция на сперматозоиди:
Fertile Plus Chip 850 µL 440
Fertile Ultimate Chip 3 ml 570
Fertile MSSC ICSI 2 µL 700
ICSI оплождане 1750
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 850
Замразяване на яйцеклетки до 3 бр. 350
Замразяване на яйцеклетки над 3 бр. 550
Замразяване на ембриони до 3 бр. 350
Замразяване на ембриони над 3 бр. 550
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 1 месец 45
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 6 месеца 270
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 1 година 520
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 2 година 980
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 3 година 1460
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 4 година 1920
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 5 години 1920
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец от 1 до 3 криовиалки 45
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец от 4 до 6 криовиалки 80
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец над 6 криовиалки 120
Замразяване на малък брoй сперматозоиди 220
Размразяване на сперматозоиди 180
Размразяване на яйцеклетки (култивиране и селекция) 280
Размразяване на ембриони (култивиране и селекция) 290
Обработка на документация при транспортиране на материал (сперма, ембриони или яйцеклетки) 180
Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма 980
Пробен ембриотрансфер 180
Обработка на документи на английски език, цена на 1 бр./стр. 22
Обработка на документация при транспортиране на материал (сперма. ембриони или яйцеклетки) 500

Програма за донорство на овоцити, Oвобaнк, Марбея, Испания Цени, лв.
Бадж с 3-4 яйцеклетки 7660
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Такса донорска програма Овобанк
Бадж с 6-7 яйцеклетки 10660
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Такса донорска програма Овобанк
Бадж с 8-9 яйцеклетки 12260
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Такса донорска програма Овобанк
Партида сперматозоиди 1340
Такса донорска програма - Овобанк 980

Третиране на ендометриума с автоложна обогатена с тромбоцити плазма (плазмотерапия) Цени, лв.
Първа апликация 185
Втора апликация 185
Трета апликация 185

Манипулации Цени, лв.
Вливане на интравенозни гамаглобулини 130
Вливане Intralipid/Lipovenoes 75
Вливане на интравенозни гамаглобулини + Вливане Intralipid/Lipovenoes 130
Проба за чувствителност към антибиотик (еднократно) 25
Венозно вливане на антибиотик 50
Обща анестезия 115
ЕКГ 25
Поставяне на венозна инжекция 12
Поставяне на мускулна инжекция 7
Поставяне на постоянен венозен път (абокат) 12
Венозна манипулация с включен консуматив 5
Такса за експресна услуга до 3 показателя 6
Такса за експресна услуга над 3 показателя 8
Потребителска такса 2.9
Потребителска такса пенсионер 1
Сваляне на конци и превръзка на оперативна рана 30
Превръзка на оперативна рана 20

Манипулации при домашни посещения на специалисти от МЦ КИРМ “Св. Елисавета” - Пловдив Цени, лв.
При спешност или след 21 ч. услугите се заплащат с 20% надценка
Подкожна инжекция 22 лв.
Мускулна инжекция 25 лв.
Венозна инжекция 50 лв.
Поставяне и/ или смяна на абокат 25 лв.
Взимане на кръв – до 1 вакутейнер 30 лв.
-над 2 вакутейнера 40 лв.
Превръзка – асептична 35 лв.
Превръзка – септична 55 лв.
Сваляне на конци - до три 35 лв.
-над три 50 лв.
Измерване на кръвна захар с глюкомер (плюс обучение) 35 лв.
Поставяне на катетър 50 лв.