logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
 • Мъжки инфертилитет

Инфертилитетът е състояние, при което една сексуално активна двойка не може да постигне бременност при редовни и непротектирани полови контакти в рамките на 12 месеца при жени под 35 години и след 6 месеца при жени над 35 години, според Световната здравна организация. Последните проучвания показват, че в близо 50% от инфертилните двойки причината се дължи на мъжкия фактор. Най-важното изследване в диагностиката на мъжкия инфертилитет си остава спермалният анализ, като диагностиката може да бъде допълнена с хормонални, микробиологични, генетични, имунологични и други изследвания.

Въпреки напредъка на биомедицината в диагностиката на мъжкия инфертилитет, от 10 до 30% от мъжете попадат в групата на неизяснения чрез конвенционалните методи за диагностика инфертилитет. Мъжете с неизяснен инфертилитет имат нормални спермални показатели и са клинично здрави. Мъжете с идиопатичен инфертилитет са също клинично здрави, но се установяват нарушени спермални показатели.

 • Мъжка репродуктивна система

Сперматозоидите се образуват в силно нагънати семенни каналчета, намиращи се в тестисите, откъдето се транспортират до епидидима – там претърпяват редица промени, свързани с тяхното окончателно узряване. Епидимът от своя страна е свързан със семепровода, през който се осъществява окончателният транспорт на вече узрелите сперматозоиди по време на еякулация.

 • Тестиси и епидидими

За правилното протичане на сперматогенезата температуарта в тестисите трябва да е с 2-3 градуса по-ниска от телесната температура и поради тази причина тестисите се намират извън тялото – в така наречените скротални торбички. Състоянието на задържан тестис се нарича крипторхизъм и е причина за мъжки
инфертилитет. В мъжката репродуктивна система има и така наречената кръвно-тестикуларна бариера, която пази сперматозоидите от клетките на имунната система, която ги разпознава като чужди. Тази бариера също може да бъде увредена след травма в областа на тестисите или при вазектомия.

Еякулатът представлява съвкупност от течности на епидима (около 5% от общя обем), простатата (30%) и семенни мехурчета (65%). След еякулация семенната течност бързо коагулира, като 20 минути след еякулация ензимни молекули предизвикват втечняването на семенната течност.

Освен образуването на сперматозоиди, в тестисите се произвежда и мъжкият полов хормон тестостерон, който повишава нивата си през пубертета, за да подпомогне образуването на вторичните полови белези и съзряването на мъжа.

Производството на сперматозоиди и тестостерон се стимулира от два хормона, секретирани от хипофизната жлеза, която се намира в мозъка – лутеинизиращ хормон (LH) и фоликулостимулиращ хормон (FSH).

Биохимичен анализ на еякулат при пациенти с азооспермия

Състоянието на азооспермия при мъжа представлява липса на сперматозоиди в еякулата. Азооспермията се подразделя на два вида: обструктивна и необструктивна.

За обструктивна азооспермия говорим, когато има запушване по хода на семепроводите и пътя на сперматозоидите. Мъжете с обструктивна азооспермия имат нормално протичаща сперматогенеза на ниво тестис.
Необструктивната азооспермия е следствие на нарушения в образуването и зреенето на сперматозоидите в тестисите. 

Съвременната диагностика на азооспермия включва биохимичен анализ на еякулат с цел измерване нивата на неутрална алфа-глюкозидаза и фруктозата, които се разглеждат като вторични маркери в диагностиката на мъжкото безплодие.

Неутралната алфа-глюкозидаза се секретира от епидидимите (надсеменници), където сперматозоидите узряват и стават подвижни. Ниските нива на неутралната алфа-глюкозидаза се асоциират със запушване на семепроводите (основния канал, по който се пренасят сперматозоидите от тестиса до простатата), както и с нарушения в процесите на узряване на сперматозоидите.

Фруктозата се образува от семенните мехурчета и е източник на енергия за сперматозоидите. Ниските нива на фруктоза в еякулата се асоциират с нарушена секреторна функция и дори липса на семенни мехурчета, както и със запушване на еякулаторните пътища.

Оценката на неутралната алфа-глюкозидаза и фруктозата като биохимични маркери в еякулата имат клинична значимост още и при мъже с тежка и свръхтежка олигозооспермия, криптозооспермия, тотална астенозооспермия, тератозооспермия, както и при мъже с метаболитен сидром и данни за намален обем на еякулата.

Биохимичният анализ на еякулат се извършва рутинно в Андрологичната лаборатория на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен и Пловдив съгласно препоръките и референтните стойности на Световната здравна организация.

Следвайки последните препоръки в андрологията и базирайки се на последните научни постижения, биолозите на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен непрекъснато усъвършенстват и въвеждат диагностични панели с цел пълна лабораторна диагностика на мъжкия инфертилитет.