ANDROFLOR SCREEN – МОЛЕКУЛЯРНО – ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА

ANDROFLOR SCREEN – МОЛЕКУЛЯРНО – ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА

ANDROFLOR SCREEN – МОЛЕКУЛЯРНО – ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА МИКРОБНАТА ФЛОРА В МЪЖКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ Е ВЪВЕДЕН В МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН Инфекциите на урогениталния тракт при мъжа са една от причините за нарушена репродуктивна функция. За подобряване диагнозата на тези инфекции в МЦ КИРМ – Плевен е въведен молекулярно-диагностичен метод – Androflor

Read more