Спазете следните препоръки:

Андрологична лаборатория

Спермален анализ и SDI тест 

  • Преди извършването им е необходимо да сте се въздържали от отделяне на семенна течност минимум 3 и максимум 5 дни (Допустимият минимум е 48 часа, допустимият максимум – 5 дни).
  • Необходимо е да не сте употребявали алкохол за период от 3 до 5 дни преди  извършване на изследването.

Клинична лаборатория

Изследване на хормони 

  • Всички хормони се изследват на гладно сутрин – до 10 ч.

Изследване на серумен пролактин

  • Изследването се провежда сутрин, на гладно, след 8-часов сън. Препоръчително е да става в легнало положение или след 30 минути покой. Серумното ниво на пролактина не се влияе от месечния цикъл или овулация. Не се препоръчва физическо усилие, тютюнопушене, полов контакт, прием на кафе и храна преди изследването.

Орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ)

  • Провежда се сутрин на гладно, след 12 часа гладна пауза (т.е. вечеря до 20 ч. предната вечер). По време на теста не се препоръчват физическа активност и приемане на храна. Може да приемате вода. В деня на провеждане на теста се следват следните стъпки:
  • Взема се кръвна проба на гладно 0 минута.
  • Изпивате глюкозен разтвор (от 75 г. глюкоза, разтворен във вода, 200–250 мл).
  • Взема се кръвна проба на 1-ви и 2-ри час след изпиването на глюкозния разтвор.

Лаборатория по микробиология и вирусология

ДНК диагностика за инфекциозни причинители в еякулат и уретрален секрет

  • Преди извършване на изследването спазете полово въздържание повече от 3 дни. При контролно изследване след прием на антибиотична терапия, ДНК диагностиката за инфекциозни причинители се извърша след 3 седмици от последния прием на антибиотика и спазено полово въздържание от минимум 3 дни.

Микробиологично изследване на еякулат

  • Извършва се след минимум 3 до максимум 5 дни полово въздържание и без прием на антибиотично лечение.