Защо е препоръчителен хромозомен анализ при IVF процедури?

Д-р Катя Ковачева, специалист по медицинска генетика в МЦ КИРМ Плевен:

• Цитогенетичният или хромозомен анализ е изследване, което позволява откриване на определени хромозомни изменения, които могат да имат отношение към репродукцията на носителя им: възможност за постигане и нормално износване на бременност.

• Най-често такива отклонения в кариотипа представляват балансирани (от генетична гледна точка) хромозомни преустройства, които не се отразяват на развитието и външния вид на индивида, за това ги наричаме носителства. Такива са структурните хромозомни изменения – транслокации и инверсии.

• Независимо от липсата на видим ефект, някои от тези изменения са свързани с рискове при индивида – носител за формиране на полови клетки (яйцеклетки или сперматозоиди) с хромозомни аномалии. Изходите могат да бъдат: невъзможност за оплождане от такива „дефектни гамети” или загиване на плода в различни срокове на бременноста (поради тежките несъвместими с живота генетични дефекти), или по-рядко износване на бременността и раждане на дете с малформации.

• Затова хромозомните аномалии се смятат за една от причините за репродуктивни проблеми (стерилитет или спонтанен аборт), с особено клинично значение. Причина, която макар и не толкова честа е свързана със сериозни последствия (рискове за повторяемост) за семейството.

Представени са откритите хромозомни изменения при цитогенетично изследване на двойки, преминали през МЦ „КИРМ” Плевен по повод на различни репродуктивни нарушения. В 5% от случаите на двойки с спонтанни аборти в I триместър се установи, като причина носителство на балансирани хромозомни преустройства (БХП), най-често от жената. Сред причините за стерилитет в някои семейства са хромозомни аномалии със засягане на половите хромозоми (пълна или мозаична форма), които нарушават възможността за реализиране на нормална бременност. Най-често установените хромозомни изменения, при случаи на стерилитет, са аномалиите на полови хромозоми и по-рядко БХП (с носителство по-често от мъже).

Показаниеза хромозомния анализУстановена хромозомна аномалияПолВъзраст
Спонтанни аборти/СПА2 СПА (I-II м.л.)БХП транслокация (1;6)Ж24
2 мисед аборта (II-III м.л.)БХП транслокация(11;22)Ж23
1 СПА (8 г.с.)БХП транслокация (2;16)Ж29
1 „кухо яйце”(6-7 г.с.)БХП транслокация(13;14)Ж27
1 мисед аборт (5-6 г.с.) втор стерилитетБХП транслокация (3;17)Ж43
2 мисед аборта (6-10 г.с.)БХП транслокация (7;8)Ж41
2 мисед аборта (8-10 г.с.)БХП транслокация (3;6)М33
1 мисед аборт(5-6 г.с.) втор стерилитетБХП транслокация (3;9)Ж28
2 СПА (III-IV м.л) дете с малформацииБХП инверсия (9)Ж27
БХП инверсия (9)БХП инверсия (9)Ж28
2 мисед аборта (8-10 г.с.)БХП инверсия (11)Ж31
2 мисед аборта (4-7 г.с.)БХП инверсия (2)М36
2 СПА (8-10 г.с.)47, XXXЖ33
Показаниеза хромозомния анализУстановена хромозомна аномалияПолВъзраст
СтерилитетСтерилитет /вторичен46,XX/47,XXX(4%мозайка)Ж40
Стерилитет /първичен46,XX/45,X (4%мозайка)Ж33
Стерилитет /първичен46,XX/45,X (72%мозайка)Ж32
Стерилитет /Олигоспермия47,XXYМ30
Стерилитет /Олигоспермия47,XXYМ29
Стерилитет /Олигоспермия47,XXY/48,XXXY(6%моз.)М31
Стерилитет /Азооспермия46,XX  male sex reversalМ30
Стерилитет /Азооспермия47, XXYМ25
Стерилитет /АзооспермияБХП транслокация (2;14)М34
Стерилитет /АзооспермияБХП транслокация (13;14)М31
Стерилитет /ОлигоспермияБХП полиморфизъм (14 p)М47
Стерилитет /първиченБХП транслокация (13;14)Ж30
Стерилитет /вториченБХП транслокация (13;14)Ж39

Установени хромозомни изменения при цитогенетично изследване на двойки с инфертилитет

• Такива отклонения в кариотипа могат да бъдат подозирани по-често сред двойки с репродуктивни проблеми, но могат да бъдат открити и случайно, особено при индивиди без репродуктивна история (несемейни или донори).

• По тази причина хромозомният анализ (кариотипиране) е сред изследванията с особена важност при предстояща IVF процедура, с оглед рисковете свързани с тези хромозомни носителства.

• В много от IVF центрове по света, хромозомният анализ е неотменна част от панела изследвания, които се изискват при двойки с предстоящо IVF. Това изследване осигурява информация, касаеща избора на стратегия при конкретното семейство и спестява средства за някои излишни изследвания и процедури.