ANDROFLOR SCREEN – МОЛЕКУЛЯРНО – ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА МИКРОБНАТА ФЛОРА В МЪЖКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ Е ВЪВЕДЕН В МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН

Инфекциите на урогениталния тракт при мъжа са една от причините за нарушена репродуктивна функция. За подобряване диагнозата на тези инфекции в МЦ КИРМ – Плевен е въведен молекулярно-диагностичен метод – Androflor Screen. Методът е Real-time PCR за количествена оценка на микробната флора в мъжкия урогенитален тракт, чрез който могат да се изследват мъже със симптоми на урогенитални инфекции – остър и хроничен простатит, уретрит, орхит, епидидимит, баланит и др.
Предимство на метода е, че дава прецизна количествена и качествена оценка на половите инфекции при мъжа, дори при слаба или липсваща симптоматика. Това редуцира хронифицирането на тези инфекции, което може да бъде предпоставка за стерилитет. С него могат да бъдат доказвани инфекциозни причинители, което с други методи е трудно, продължително или невъзможно.
Тестът дава възможност за откриване причинителите на полово предавани инфекции – Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginals, както и количествено определяне на някои условнопатогенни микроорганизми, вкл. Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis и дрождеподобни гъби от род Candida, които при надхвърляне на определении стойности могат да предизвикат възпаление. Това помага за избора на подходящо средство за лечение и за проследяване ефективността на терапията. Androflor Screen съдържа контролни тестове с които може да се направи оценка на качеството на материала, подлежащ на изследване, което гарантира обективността на получения резултат.
Подходящи за изследване са следните материали: уретрален секрет, простатен секрет, секрет от препуциума, еякулат и първа сутрешна урина.

Тези изследвания могат да бъдат направени в лабораторията по молекулярна микробиология на МЦ КИРМ – Плевен. Материалите се събират всеки делничен ден от 8.00 до 18.00 часа.
Повече информация относно начина на вземане и транспортиране на материала може да получите от д-р Светла Пачкова на тел. 064/ 804 790 или на място в центъра.