1. В деня на изследването е необходимо да сте с въздържание от отделяне на семенна течност от 3 до 5 дни (Допустимият минимум е 48 часа, допустимият максимум – 5 дни).
  2. Необходимо е да преустановите употребата на алкохол за период от 3 до 5 дни преди изследването

Изследване на серумен пролактин

  1. Изследването се провежда сутрин, на гладно, след 8-часов сън.
  2. Препоръчително е да става в легнало положение или след 30 минути покой.
  3. Серумното ниво на пролактин не се влияе от месечния цикъл или овулация.
  4. Не се препоръчва физическо усилие, тютюнопушене, полов контакт, прием на кафе и храна преди изследването.

Орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ)

Провежда се сутрин на гладно, след 12 часа гладна пауза (т.е. вечеря до 20 ч. предната вечер). В деня на провеждане на теста се следват следните стъпки:

  1. Взема се кръвна проба на гладно 0 минута.
  2. Изпивате глюкозен разтвор (от 75 г. глюкоза, разтворен във вода,  200–250 мл).
  3. Взема се кръвна проба на 1-ви и 2-ри час след изпиването на глюкозния разтвор. По време на теста не се препоръчва физическа активност и приемане на храна. Може да приемате вода.