Муковисцидозата (Cystic fibrosis) е сред най-честите моногенни заболявания и най-честото автозомно-рецесивно заболяване за бялата раса – с честота 1 на 2500 (1 на 3600 за България) новородени деца. В общата популация, здравите носители се срещат с висока честота (1 на 25 средно за Европа, 1 на 33 за България), като при двама партньори носители, съществува 25% риск за болно дете от муковисцидоза.