МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив обогати панела си от диагностични изследвания с офис хистероскопия

МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив обогати панела си от диагностични изследвания с офис хистероскопия

МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив обогати панела си от диагностични изследвания с офис хистероскопия. Миниинвазивното ендоскопско изследване се извършва с офис хистероскоп на марката „Olympus“(Япония) и дава възможност за директен оглед на маточната кухина. Екипът следи на монитор интервенцията, която може да се наблюдава и от пациентката.   Предимството й пред конвенционалната хистероскопия е,

Read more