Медицински център „Света Елисавета“ подобрява комуникацията с пациентите чрез допълнителни телефонни линии

Медицински център „Света Елисавета“ подобрява комуникацията с пациентите чрез допълнителни телефонни линии

Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ подобрява комуникацията с пациентите чрез допълнителни телефонни линии. Новите мобилни номера са на разположение за спешни или по-особени случаи, както и при необходимост от по-продължителен диалог, какъвто със служителите на регистратурата не винаги може да се реализира, заради тяхната натовареност. Новоразкритите линии ще са активни

Read more