Полово преносимите инфекции и днес продължават да бъдат сериозен здравен и икономически проблем както в развиващите се, така и в развитите страни. Те са сред първите пет заболявания, за които най-често се търси медицинска помощ. Причиняват се от повече от 30 вида бактерии, вируси и паразити. Според СЗО на ден с полово преносими инфекции се заразяват повече от 1 милион души. Голяма част от тези инфекции протичат безсимптомно, остават недиагностицирани и нелекувани и това най-често води до тежки последици и усложнения както при жената, така и при мъжа. Най-честите полово преносими инфекции, като гонококовите, хламидиалните или микоплазмените, са една от причините за развитието, както на пелвично (тазово) възпалителна болест при жената, така и на усложнения по време на бременността. Инфекцията може да се предаде от майката на плода и да стане причина за преждевременно раждане, раждане на дете с ниско тегло, развитие на неонатален сепсис, пневмония и конюнктивит. При мъжа най-често срещаните усложнения са епидидимит и простатит. И при двата пола тези инфекции могат да станат причина за инфертилитет (безплодие). Други проучвания на СЗО, показват че 530 000 жени, инфектирани с HPV развиват карцином на шийката на матката ежегодно и от тях 275 000 умират годишно.

Един от основните моменти в борбата с тези заболявания е тяхната навременна и точна диагностика. Разработени са различни методи в тази насока, някои от които са трудно приложими в ежедневната практика, а други не са толкова точни и прецизни.

През последните десетилетия PCR методът за откриване и характеризиране на инфекциозните причинители промени коренно микробиологичната и вирусологична диагноза и стана част от рутинната диагностична практика. Той дава възможност за бързо доказване директно в инфекциозния материал на микроорганизми, които преди бяха трудни или невъзможни за откриване с конвенционалните методи.

Най-важните характеристики на всеки метод са неговата чувствителност и специфичност. Високата чувствителност на PCR метода се дължи на директното откриване на причинителя в материала за изследване, чрез доказване на специфични за него ДНК последователности. Дори наличието на едно копие от такава последователност може да се докаже, защото то се амплифицира (намножава) от хиляди до милярд и дори повече копия. Такова голямо количество ДНК молекули се открива лесно и това е основната причина PCR методът да е с по-висока чувствителност от останалите методи. Високата специфичност се базира на факта, че се амплифицират и доказват ДНК последователности, които са високо специфични за даден вирус или бактерии. Тези последователности са високо консервативни, което прави възможно разпознаването на инфекциозни причинители с висока антигенна изменчивост.

МДЛ по микробиология и вирусология към МЦ КИРМ – Плевен предлага PCR real time диагностика на Ureaplasma spp., M. hominis, M. genitalium, C. trachomatis и HPV. Подходящ е за всички видове материали – уретрален секрет, цервикален секрет, простатен секрет, очен секрет, ректален секрет, гърлен секрет, еякулат и първа порция урина. Този метод е лесно изпълним в рамките на 5-6 часа и осигурява високо надеждни резултати.