Доц. д-р Емилияна Конова, д.м., МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив за лечението на спонтанните аборти

Колко аборта са необходими, за да започнат изследванията за техните причини? Това е един от спорните въпроси, около чийто отговор все още не са обединени акушер-гинеколозите в България. И не само в България. Общоприетият в миналото и дори и днес, в редица Европейски държави отговор – три аборта, все повече не е в състояние да успокои и удовлетвори двойките, преживели разочарованието дори само на един аборт – първия. И е логично – нито лекари, нито пациенти, да изчакваме трети аборт, за да започнем тепърва да търсим причините за тях. Моят почти 20-годишен опит в диагностиката и лечението на неуспешни бременности (биохимични бременности, спонтанни и missed аборти, мъртвораждания) показва, че най-правилното поведение спрямо семейството е търсенето на възможни причини да започне след първата загуба. И мотивите ми за това са следните:

1/ Все повече двойки в последните години планират бременност в по-късна репродуктивна възраст, когато всяка следваща бременност би настъпила по-трудно или има риск изобщо да не настъпи по естествен път.

2/ Нараства делът на бременностите, постигнати чрез асистирани технологии – интраутеринни инсеминации или инвитро процедури. Трагедията от загубата на такива бременности е пъти по-недопустима, имайки пред вид начина и цената на тяхното постигане.

3/ В последните години е изяснена ролята на редица фактори – инфекциозни, ендокринни, генетични и имунологични, които заедно или поотделно са рискови за успеха на бременността. Съвременният начин на живот допринася за покачване на честотата им спрямо минали периоди, така че – няма как да прилагаме старото правило за три аборта, което вероятно отчита по-ниска честота на тези рискови фактори.

4/ Начинът на мислене на лекаря не следва да изостава от начина на мислене на пациентите, които му се доверяват. Все по-трудно е да убедим съвременните, зрели да бъдат родители хора, че е необходимо да се разочароват отново, и отново, да преживеят емоционално и физически загубата на поредното свое дете, преди да направим за тях това, което можем да направим и сега. Хората искат да знаят какво се случва и защо се е случило. И това е тяхно изконно право.

Благодарение на дългогодишно интердисциплинарно сътрудничество между акушер-гинеколози, ендокринолози, генетици и имунолози, ние, екипът на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“Плевен разработихме собствени алгоритми за диагностика и лечение на загубите на плода. През годините това допринесе за раждането на хиляди бебета в България и чужбина. В открития наскоро МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив ще имаме възможност да правим точно това – навреме и прецизно установяване на възможните причини, определяне на терапевтични подходи и максимална грижа за следващата бременност. Убедени сме, че активното ни сътрудничество с акушер-гинеколозите в Пловдив и региона би допринесло значително за успеха на техните пациенти.