От създаването през 2007 г. на Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” – Плевен досега родените деца са 765, след направени ин витро процедури в центъра, като първите от тях вече са ученици. Това информира на пресконференция в пресклуба на БТА Даниела Гонкова – заместник административен управител на центъра. Тя посочи, че от 2009 г. МЦ КИРМ работи по сключен договор с Центъра за асистирана репродукция, като до момента от него са финансирани 1005 процедури, а от 2010 г. до днес родените по финансираните процедури деца са 357. От 2009 г. броят на двойките, на които центърът е помогнал да кандидатстват за финансиране, е 1257. Гонкова отбеляза, че двойките са от цялата страна, като по наблюдения на екипа на МЦ КИРМ най-много са тези от Плевен, София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора.

До момента в МЦ КИРМ – Плевен са направени над 1 800 ин витро процедури, от които малко над 230 са с донорски яйцеклетки.  От тази статистика е видно, че делът на ин витро процедурите с донорски яйцеклетки не е голям и определено има недостиг на донорски материал,съобщи ембриологът Нина Айвазова. Тя посочи, че около 20% от двойките с репродуктивни проблеми, които идват при тях, имат нужда от донорска процедура.

Оказва се, че жените имат чисто психологически проблем да станат донори на яйцеклетки, затова е много важно в обществото да се говори по този въпрос и проблемът да бъде преодолян, допълни акушер-гинекологът д-р Божанка Панева. Тя обясни, че няма опасност за здравето на жената, която е решила да стане донор на яйцеклетки. Всяка дарителка се подлага на предварителни изследвания и при установен риск се отказва процедурата, за да се запази здравето на жената, поясни д-р Панева.

Жени могат да станат донорки на яйцеклетки до навършени 34 години. Даряването може да бъде извършено и от донор в родствени отношения с пациентката – сестра, братовчедка. Тук възрастта е малко по-висока – до 38 г. За жените донори на яйцеклетки има условие да са реализирали своята репродуктивна функция, като имат родено поне едно здраво дете.

За мъжете донори по закон няма възрастова граница, но в плевенския ин витро център приемат мъже за донори до 35-годишна възраст.  Мъжете по-лесно стават донори, но не всеки може да бъде, обясниха специалистите, тъй като има редица изисквания, на които мъжът трябва да отговаря. Даден материал остава под карантина 6 месеца, след което на донора се прави контролно  изследване и ако няма проблеми,  едва тогава материалът се признава за годен за употреба, поясни Нина Айвазова.

Анонимността е напълно запазена – както на донорите, така и на реципиентите. Води се много строга отчетност, като всяка процедура се съобщава в Агенцията по трансплантация. Нина Айвазова обясни още, че се създава регистър на родените деца от един донор. Като се допуска един донор – мъж или жена, да има до 5 живородени деца, включително и собствените му.

До края на годината в МЦ КИРМ – Плевен очакват броят на родените деца чрез извършени при тях ин витро процедури с донорски яйцеклетки да достигне 177.