40% от изследваните за оксидативен стрес мъже в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, са с положителни резултати, които са причина за инфертилитет, сочи статистиката на медицинския център за периода октомври 2022 г. – януари 2023 г.

Тези пациенти са имали нарушени показатели в спермограмата, но те не са в резултат на урологични или ендокринни проблеми. Причините за репродуктивните им неуспехи са изяснени едва когато е извършено изследването за оксидативен стрес.

“Пациентите са с доста завишени нива на оксидативен стрес, които могат да бъдат коригирани чрез антиоксидантна терапия – тя продължава от 3 до 6 месеца. Скоро очакваме първите резултяти от нея, информира д-р Данаил Мартинов, доктор по биология и ембриолог в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен. Той добавя, че точните антиоксиданти се приемат след консултация с репродуктивен специалист.   

Установеният оксидативен стрес налага да се премине и към здравословен начин на живот, като се минимизират фактори като тютюнопушене, алкохол, наркотици и др.

Оксидативният стрес е достатъчна причина за репродуктивни неуспехи, тъй като той уврежда генома на сперматозоидите. Също така може да е и причина за спонтанни аборти в двойката от страна на мъжкия фактор.

“Дълги години се търсеше точният метод за оценка на оксидативния стрес. С появата на MiOXSYS вече имаме универсален подход”, пояснява д-р Мартинов.

Д-р Данаил Мартинов
Д-р Данаил Мартинов, доктор по биология и ембриолог.

Системата MiOXSYS е базирана на тест за оценка на окислително-редукционния потенциал (sORP) в свежи семенни проби. Резултатите са бързи, точни и с референтна стойност.

Изследването е незаменимо в андрологичната практика и с него Андрологичната лаборатория при МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, затвори кръга от изследвания, необходими за точната диагностика на мъжкия фактор. 

“Ние направихме и собствени проучвания, които ни дават основание категорично да твърдим, че методът работи и дава реална и надеждна оценка на оксидативния стрес”, коментира още Данаил Мартинов.

Методът за оценка на оксидативния стрес беше въведен в България през октомври 2022 г. по инициатива на специалистите от Андрологичната лаборатория на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, с управител доц. д-р Емилияна Конова, д.м..