За първи път в Плевен стартира частна детска консултация. Тя ще заработи от 8 януари в Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина”Плевен. В нея ще работят д-р Виктория Атанасова и д-р Максим Йонов, специалисти по детски болести и неонатология в УМБАЛ – Д-р Георги Странски, Плевен.

Дейностите, които предлага Детската консултация са:

1. Дородова консултация с педиатър-неонатолог
• Обсъждане на рисковите за плода и новороденото фактори
• Запознаване на родителите с проблемите на новородените в родилния дом
• Обсъждане на хранителния режим и хигиенните грижи за новородените и кърмачетата

2. Проследяване на физическото и нервно-психическото развитие на деца в кърмаческа и ранна детска възраст
• Съвети за рационално хранене, правилно захранване и ред на въвеждане на храните в кърмаческия период
• Съвети за правилния хигиенен режим за отглеждане на детето и закаляването му; профилактика и лечение на рахита
• Провеждане на всички задължителни имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България и даване на препоръки за провеждане на препоръчителни имунизации

3. Проследяване на рискови групи деца:
• Деца, родени след ин витро фертилизация
• Деца, родени от патологични бременност или раждане
• Недоносени деца
• Деца, родени с вътреутробно изоставане в растежа
• Деца от многоплодна бременност
• Кърмачета с отклонения от адаптационните състояния в периода на новороденото

4. Трансфонтанелна ехография и УЗИ на коремни органи

График на д-р Виктория Атанасова:

Петък – 8.00 – 13.00 ч.
Неделя – 9.00 – 13.00 ч.

График на д-р Максим Йонов:

Четвъртък – 16.00 – 18.30 ч.