Феталната морфология е подробно високоспециализиранo ултразвуково изследване на феталното развитие и протичането на бременността в различни гестационни седмици. По време на прегледа се прави оценка на основните органи и системи, растежа и развитието на плода и се изключват вродени аномалии. Оглеждат се степента на зрялост, вида и положението на плацентата, количеството на околоплодната течност, дължината и степента на скъсяване на маточната шийка, кръвотока в основните съдове на плода, пъпната връв и маточните артерии. За целта се използват 2D-, 3D- и 4D-ехография с доплерово изследване.
В МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – гр. Плевен прегледите се извършват от сертифицирани акушер-гинеколози с дългогодишен опит в наблюдението и лечението на високо-рискова бременност.
Разполагаме с високоспециализирани ехографски апарати: GE Voluson E8 и Samsung HERA W10 и предлагаме на пациентите:
1. Ехографски скрининг в първи триместър на бременността (11-13+6 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване за структурни и хромозомни аномалии на плода.
2. Ранен (11-13+6 г.с.) и късен (14-20 г.с.) биохимичен скрининг.
3. Скрининг за прееклампсия (11 – 14+1 г.с.), (19 – 24+6 г.с.), (30 – 37+6 г.с.).
4. Фетална морфология във втори триместър на бременността (19-23 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на анатомията на плода и изключване на вродени структурни аномалии. С това изследване могат да се открият около 80% от структурните аномалии.
5. Фетална морфология в трети триместър на бременността (28-32 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване с цел изключване или диагностициране на аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността.
Ако желаете да запишете час за фетална морфология при наш специалист, може да направите това на тел. 064 804 790 или на място в медицинския център.