Учениците от 11 клас, с профил биология на Математическата гимназия в Плевен, водени от своята учителка по биология, посетиха МЦ КИРМ „Св. Елисавета”. С интерес изслушаха презентацията на Нина Айвазова, ембриолог в центъра, която нагледно демонстрира същността на ин витро процедурите. Момичетата и момчетата задаваха въпроси за предимствата и недостатъците на двата вида ин витро процедури, как изглежда под микроскопа оплодената яйцеклетка, за възможностите за замразяване на яйцеклетки, начините на обезболяване по време на пункция и ембриотрансфер. След това те имаха възможност да разгледат центъра и пряко да се запознаят с работата на всички звена в центъра. Най-голям интерес те проявиха към работата в андрологичната и ембриологична лаборатория.

Възпитаниците на училището пожелаха още веднъж да посетят центъра с намерението да наблюдават реалния процес на ин витро процедурата.