Д-р Таня Алексовска, докторант по Клинична имунология към Център за репродуктивно здраве, Медицински университет – Плевен и Миглена Георгиева, специалист по  Клетъчна биология и патология в Ин витро център – Плевен взеха участие във Втори Средиземноморски конгрес по клинична имунология в Анталия, Турция. Той се проведе от 3 до 6 октомври 2008 г. Темата на научното съобщение, представено от двете плевенчанки, е: „Еластинов метаболизъм при нормална бременност и при жени с повтарящи се загуби на плода”. Проучването е направено под ръководството на доц. д-р Емилияна Конова, управител на Ин витро център – Плевен и в него участват и д-р Цветан Луканов, специалист по Клинична имунология, д-р Алкан Емин, специалист по акушерство и гинекология и Милена Атанасова, гл. асистент в МУ – Плевен.