Данните обхващат периода Януари – Декември  2013 г.

Общ брой цикли256
Общ брой клинични бременности134
Успеваемост – % клинични бременности за ER52,34%
% Нормално протичащи бременности и родили за ЕR43,75%
% Аборти16,42%
% Канселирани цикли за ER6,64%
Свежи ембриони от недонорски (собствени) яйцеклетки<3535-3738-4041-43>43Общ брой
Брой ER925838172207
Брой цикли завършили с бременност – клинична5327161097
Брой цикли с трансфер на един ембрион11084124
Брой канселирани цикли4345117
Успеваемост (клинични беременностти) % за ER57,6%46,6%42,1%5,9%0,0%46,9%
Бременностти, които се развиват нормално в момента и предстои раждане или вече са приключили успешно4823121084
Бременностти завършили със спонтанен аборт5440013
       
       
Свежи ембриони от донорски яйцеклетки<3535-3738-4041-43>43Общ брой
Брой трансфери437142149
Брой трансфери довели до бременност –  клинична426111437
Успеваемост (клинични беременностти) % за ER100,0%66,7%85,7%78,6%66,7%75,5%
Текущи бременностти и родили32481128
Аборти102339

Сравнение по години

 20122011201020092008
Общ брой цикли359325306216205
Общ брой клинични бременности1421251259382
Успеваемост – % клинични бременности за ER39,50%38,46%40,80%43,01%40,00%
% Нормално протичащи бременности и родили33,43%31,69%30,70%32,40%27,31%
% Аборти15,49%17,60%21,60%6,90%10,20%
% Канселирани цикли за ER8,40%8,60%9,80%2,70%2,40%