Излезе от печат първият брой на списание „Медицинско право”. То е първото по рода си в страната и е издание на „Медицинско право корпорация”, София. Отговорен редактор на изданието е доц. Дарина Зиновиева, известен български юрист. В редколегията му са включени лекари и юристи, като проф. д-р Параскева Стаменова, доц. д-р Петър Деянов, Надя Бояджиева, юрист, международни отношения и международно право.

В списанието водещи български юристи и медицински специалисти съвместно разглеждат проблемите в българското здравеопазване. Проследява се развитието на медицинското право у нас, правата на медицинските специалисти и на пациентите. Гост на броя е съдия Светла Петкова, председател на 6-то отделение на Върховния административен съд. На дискусия са подлагат генетичните изследвания, като се търсят мненията – за и против, поставят се правни и етични въпроси. Представени са две нови книги, като едната от тях е на доц. д-р Петко Лисаев, ръководител на катедра „Съдебна медицина”в Медицински университет в Плевен. Тя е озаглавена „Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика”. В списанието е отделено място и за актуални нормативни актове.

МЦ „КИРМ”, Плевен, който подпомогна издаването на първия брой на списанието желае успех на авторите.