(For english scroll down)

~~~~~

Специалистът по хранене и диететика и имунология д-р Диана Моландър обявява онлайн консултации на български и английски език за пациенти от страната и чужбина. Консултациите ще се провеждат в удобни за пациентите комуникационни канали след предварително записване на час и уточняване на подробностите на телефон 032 / 280 054 или +359 882 386 426 – регистратурата на МЦ КИРМ “Св. Елисавета”- Пловдив.

Вече имате прекрасната възможност да се срещнете с вашия лекар, без да напускате уюта на своя дом. Хранителните консултации се предлагат чрез видеовръзка, по телефона или на живо в клиниката. Без значение къде живеете, тази услуга вече е достъпна за вас.

Коя е д-р Моландър?

Д-р Моландър има богата професионална биография. Тя е лекар с голям практически опит в здравословното хранене, придобит в по-голямата си част в САЩ, специалист е по диететика и хранене, функционална медицина, нутригеномика, докторант е в докторска програма по имунология и преподавател в Медицинския университет в Пловдив. Тя притежава множество и разнообразни сертификати за здравословно хранене от университетите “Корнел”, “Джордж Вашингтон” и “Станфорд”. Всяка година участва в международните конференции “Хранене в медицина” и “Хранене и превантивна медицина” в САЩ.

Д-р Моландър провежда превантивна и медицинска хранителна терапия при различни болестни състояния и транслира науката за храненето в ежедневния живот. Полезна е на пациенти с различни състояния, включително поликистозни яйчници (PCOS), бактериален свръхрастеж в тънките черва (SIBO), възпалително заболяване на червата (IBD), липидни нарушения, стомашно-чревни проблеми и др. Научните й интереси в последните 4 години са фокусирани задълбочено върху лечението на колоректалния карцином. Част е от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета”- Пловдив.

Д-р Моландър създава основани на доказателства хранителни режими в грижите за пациентите си и фокусира вниманието си върху здравословния начин на живот, за да оптимизира цялостното благосъстояние на пациента. Опитът й дава уникалната възможност да създава индивидуални протоколи, използвайки подходите на функционалната медицина, когато е показано. Смята, че преди всичко нейната истинска съпричастност е това, което я отличава и позволява на пациентите й да се чувстват уверени под нейните грижи още от първата консултация.

„Моята страст е да обучавам пациентите си на здравословен начин на живот, използвайки интегративен подход. Аз съм убедена, че всички заболявания и нарушения в здравословния баланс на човешкия организъм започват от гастроинтестиналния тракт. Микробиомът е идентичен на нашия пръстов отпечатък. Той е строго индивидуален и грижата за него е основно оръжие срещу всички болести“, категорична е д-р Моландър. 

Интервю с д-р Моландcр може да прочетете тук:  

*****

Nutrition specialist Dr. Diana Molander announced online consultations in Bulgarian and English for patients from the country and abroad

What drives her craft?

My passion is to motivate and educate you about healthy lifestyles using an integrative approach to gut health. Ultimately I want you to be happy, healthy and live a long, fulfilled life.

I am convinced all diseases and disorders of the human organism begin in the gastro-intestinal tract. The microbiome is identical to our fingerprint. It is strictly individual, and taking care of it is the main weapon against all diseases.

Food is medicine. However, the science explaining how diet prevents, manages and reverses diseases is still in an early stage. As part of my commitment to you, I am continuing to research and collaborate with the most innovative physicians and scientists. I invest substantial time and resources into expanding our collective knowledge of personalized nutrition.

I am continuously striving to provide you with the most up-to-date, evidence-based knowledge so I can empower you to make the most effective choices for your well-being. 

Booking an appointment and specifying the details by calling 032 / 280 054 – the registry of the MC KIRM St. Elisaveta – Plovdiv or +359 882 386 426. 

What qualifies her?

In pursuit of expertise, not long after opening her own business – Youthful Aging LTD in Chicago, Dr. Molander graduated with a degree in medicine. Dr. Molander is undergoing postgraduate training in functional medicine in the USA, holds PhD in immunology and specialty in dietetics and nutrition.

She holds multiple and varied certifications in healthy eating from eCornell University, The George Washington University and Stanford University. Participates every year in International Conferences: Nutrition in Medicine, Nutrition and preventive medicine, USA

Dr. Molander’s experience provides an unique opportunity to create individualized protocols using functional medicine approaches when indicated. Above all, her genuine empathy and advocacy for her patients is what sets her apart and allows patients to feel confident in her care from the very first visit. She sees patients with a variety of conditions including, but not limited to, PCOS, SIBO, IBD, lipid disorders, gastro-intestinal issues.

She also sees patients for general preventive measures. For people without diseases, Dr. Molander can help you assess your risk of developing certain diseases. She will then work with you to create a plan to optimize your health and wellness and work to prevent the development of disease.

Comprehensive treatment  

All diseases and disorders of the human organism begin in the gastrointestinal (GI) tract, linking to the brain. The GI microbiome is identical to your fingerprint. It is strictly individual, and taking care of it is your main weapon against all diseases.

We provide an individualized treatment plan to heal underlying gut-brain issues causing symptoms.

We practice using the less toxic and effective solutions. When medication is necessary it is prescribed as part of a customized treatment program. 

On-going follow up

Think of us as your partner in lifelong gut health. About 2-to 4 weeks you will have a follow up evaluation either in person, via phone or video conference. You and Dr. Molander will discuss your progress with the treatment program and address your questions or concerns.

Dr. Molander will provide ongoing assistance – from therapy to integrative medicine, medication, nutritional supplements and more.

Happy you

When you have diverse gut microbiome, you have a better life – a better carrier, a better relationship, better moods, is that simple!

Are you ready to change your health, to change your life?

As a “nutritional translator” we use evidence based personalized health protocols, sophisticated data from your lab results and detailed history to create a simple, practical everyday plan for you to implement in your home.

You will receive:  

· A customized nutrition program, based on your biochemical needs, lifestyle, and readiness for change.

· Necessary tools for cell empowerment and the motivation to invest in yourself.

· Knowledge to increase your confidence and decrease self-sabotaging behavior. 

Meet your doctor in the comfort of your home

Nutrition consultations are available by video conference, by telephone and in-person at our clinic. No matter where you live, this service is available to you.

Changing your relationship with food and how you eat is a process. We are ready to show you how a few simple modifications can change your gut health – and change your life!
(https://drmolander.com/services/)