СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО СТАНДАРТИЗИРАН КУРС НА ESHRE

Д-р Виолета Рилчева, специалист по вътрешни болести и терапия и Данаил Мартинов, биолог в МЦ КИРМ – Плевен, получиха сертификати, след участие в международно стандартизиран курс по основен анализ на семенна течност, който се проведе в Университета в Бирмингам. Kурсът е организиран от ESHRE и е базиран върху най-новoто ръководство на СЗО (2010 г.), както и спрямо последващите препоръки на групата по андрология към ESHRE.

Oсновният курс по спермален анализ е фокусиран върху стандартизираните измервания на броя, подвижността, морфологията и виталността на сперматозоидите, както и наличето на антиспермални антитела. Този курс дава основа за последващо вътрешно обучение и участие в програмата на ESHRЕ/SIGA за външна оценка на качеството. От 2012 г., Андрологичната лаборатория при МЦ КИРМ – Плевен участва два пъти годишно в международен качествен контрол, организиран от Каролинска институт – Стокхолм.

Продължителността на проведения курс е една седмица, като обучението е разделено на две части – семинари за обсъждане на основната теория и практическо обучение и дискусии. Сертификат от ESHRE се издава само на тези участници, които преминат писмен и практически изпит. Д-р Рилчева притежава и сертификат за извършване на морфологичен анализ на сперматозоидите от Каролинска институт – Стокхолм.

През месец май тази година, в Андрологичната лаборатория на МЦ КИРМ – Плевен ще бъдат въведени промените в методиката на основния семенен анализ.