На 21 и 22 май 2009 г. д-р Виолета Рилчева, специалист по вътрешни болести и д-р Румен Коцев, уролог, от Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен, взеха участие в международен курс на тема „Спермална ДНК: структура, увреждане и протекция – от фундаменталната наука към клиничното приложение”. Той се проведе в Каролинска институт, Стокхолм, Швеция. Курсът бе организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), на която Ин витро център – Плевен е член.

По време на курса учени от цял свят презентираха своите научни постижения и тяхното приложение в ин витро клиниките по отношение на спермалната ДНК структура, нейното увреждане и протекция. На форума бе демонстрирано широкото приложение на SDI теста в ин витро клиниките в западноевропейските страни, САЩ и Канада. Вниманието на присъстващите бе насочено и към ефекта от използването му за оценка на риска от ранна загуба на плода след ембриотрансфер.

Категорично бе отхвърлено прилагането на метода Comet assays, тъй като е много субективен и липсва индивидуален подход към пациентите. Особено внимание бе обърнато и на влиянието на факторите на околната среда върху спермалната ДНК структура, най-вече на влиянието на пестицидите, попаднали в храната, след третиране, както и на използването на пластмасовите чаши и шишета. Очертана бе нова тенденция – широко използване на тестикуларна сперма за ICSI процедурата, тъй като тя има много по-висок антиоксидантен потенциал.

Представени бяха и нови методи за оценка на структурата на ДНК, които ще бъдат приложени в работата на специалистите от Ин витро център – Плевен след разработването на нови разширени тестове.