На 10 и 11 октомври 2008 г. екипът на Ин витро център – Плевен взе участие в Конгрес по молекулярна и репродуктивна медицина в Солун, Гърция. Плевенските специалисти се включиха в Четвъртия курс по молекулярни основи на транслационните изследвания. Курсът бе организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), на която Ин витро център – Плевен е член. На него учени от Европа и САЩ презентираха своите научни постижения в молекулярната и репродуктивна медицина.

Конгресът бе ориентиран към младите специалисти, които работят в областта на репродуктивната медицина. С показването на новостите, учените провокираха техния интерес и насърчиха действията им.