Медицинска лаборатория “Синево” – България представи пред лекари и медицински специалисти в Плевен партньорството си с МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ и тестове за неинвазивна пренатална диагностика. Петя Истраткова, търговски директор на “Синево”, проследи чрез презентация историята на компанията от нейното създаване до настоящите й позиции и възможности.

Акцент по време на събитието в Плевен бяха неинвазивните тестовете VERACITY и VERAgene, които дават информация за правилното вътреутробно развитие на бебето на очакващата двойка. Чрез тези изследвания могат да се установят всички проблеми, които биха могли да възникнат – вродени дефекти или генетични заболявания на плода, посочи Елица Дочева, експерт корпоративни договори в “Синево”.

В тестовете е внедрена технология от ново поколение, която съчетава предимствата на предишното поколение технологии, но преодолява техните ограничения, които могат да доведат до фалшиво положителни или фалшиви отрицателни резултати.

Елица Дочева (вляво) и Петя Истраткова.

”Това е единствената технология, която може да анализира оригиналните свободно циркулиращи ДНК фрагменти (cfDNA) на плода, извлечени от кръвта на майката, използвайки секвениране от следващо поколение (NGS, next generation sequencing) с много голяма дълбочина на четене. Други технологии или нямат тази дълбочина на четене, или не анализират оригиналните фрагменти, но разглеждат само частични копия на оригиналните фрагменти”, изтъкваха от “Синево”.  

В края на 2022 г. МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, и Медицинска лаборатория “Синево” – България, започнаха сътрудничество, основано на безупречния имидж и доказаното качество на работа на двете страни. Пациенти от Плевен и региона, които искат изследвания в “Синево”, вече могат да се обърнат към лабораторията на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” в Плевен, за да им бъде взета кръв и да бъде изпратена за изследване, като Клиниката гарантира качеството на транспорта.   

Партньорството между двете страни е породено от доказания им професионализъм във времето, равнопоставеността и взаимното доверие, които са гаранция за успех и надграждане на добрите резултати в бъдеще.  

Повече за Синево” – България

”Синево” е предпочитаният доставчик на диагностични лабораторни услуги в България, предлагащ повече от 1 500 рутинни и високоспециализирани изследвания, покриващи целия диапазон от превенция и ранна диагностика до проследяване на лечението. “Синево” – България управлява национална мрежа от 6 клинични лаборатории и 44 пункта за пробовземане, стратегически и удобно разположени в 11 града, извършващи годишно повече от 1 милион изследвания.

Със своя 11-годишен опит на пазара, “Синево” – България предоставя важна информация, за да помогне на лекари, болници, фармацевтични компании, изследователи и пациенти да вземат информирани решения. Още повече, “Синево” работи в посока развитие на иновациите, като предоставя достъп до дигитални платформи за персонализирано потребителско изживяване.

”Синево” – България е част от Medicover, водеща международна компания за здравни и диагностични услуги, основана през 1995 г. в Швеция и регистрирана на Nasdaq Stockholm. В мрежата на Medicover работят над 43 000 професионалисти в 16 страни, предимно в Европа и Азия.

Уебсайт: https://www.synevo.bg/


Повече за МЦ КИРМ “Св. Елисавета”

Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина “Св. Елисавета” е създаден през 2007 г. в град Плевен от клиничния имунолог доц. д-р Емилияна Конова, д.м., и специалиста по имунология и репродуктивна ендокринология доц. д-р Румен Русев, д.м., който по това време е директор на Millenova Immunology Laboratories, Чикаго, САЩ.

Сформиран е екип от различни специалисти в областта на репродуктивната медицина, за да се осигурят на пациентите с репродуктивни проблеми комплексни подходи в диагностиката и лечението, които да доведат до успешно зачеване и износване на бременността.

В изминалите 16 години МЦ КИРМ “Св. Елисавета” се утвърждава като модерна клиника по репродуктивно здраве с центрове в Плевен и Пловдив и консултативни кабинети в Бургас, а екипът включва опитни специалисти в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивната ендокринология, медицинската генетика, репродуктивната имунология, андрологията, ембриологията, микробиологията и вирусологията, психологията и администрация.

Кабинетите и лабораториите на Центъра (Андрологична, Имунологична, Клинична и Микробиологична и вирусологична) са оборудвани със съвременна апаратура, непрекъснато обновяваща се и без компромис в качеството.

Над 1 700 деца са се родили чрез методите на асистираната репродукция от създаването на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен през 2007 г. до края на 2022 г. Общият процент на клиничните бременности през миналата 2022 г. е 50,3%, а за предходната 2021 г. той е 43,5%, като данните са съизмерими с най-високите европейски и световни стандарти в областта на репродуктивната медицина. Семействата, посетили клиниката, са от над 100 населени места.  

МЦ КИРМ “Св. Елисавета” е място, което дава възможност за научно и академично развитие на своите лекари и биолози, повечето от които са хабилитирани лица и преподаватели в Медицинските университети в Плевен и Пловдив. Научното развитие е част от мисията на центъра: чрез безкомпромисен професионализъм, качество и осъзната отговорност да оправдае доверието и надеждите, с които пациентите го посещават.