От 21 до 23 септември 2016 г. в Ротердам се проведе IX Европейски конгрес по Андрология. Присъстваха представители на 40 страни. В различните секции на форума бяха представени съвременните проблеми на андрологичната наука, сред които ендокринни нарушения, генетични фактори, инфекциозни причинители, диагностични и терапевтични доктрини. Специално внимание бе отделено на извършването на IVF процедури при болни със синдром на Клайнфелтър, с метаболитен синдром, както и при онкологично болни пациенти; терапевтично поведение при обструктивна и необструктивна азооспермия; мястото на TESE при олигозооспермия и др. Обърнато бе специално внимание на хормоналната оценка на инфертилния мъж и на факторите на околната среда, увреждащи сперматогенезата.

Участници в конгреса от МЦ КИРМ – Плевен и Пловдив, бяха д-р Виолета Рилчева, д.м.; д-р Албена Динкова, д-р Сава Петров и Данаил Мартинов, които представиха 3 научни съобщения в постерните сесии.

Д-р Виолета Рилчева, д.м., представи съобщение на тема: „ДНК-фрагментация и спонтанни аборти след процедури по асистирана репродукция”.

Д-р Сава Петров взе активно участие в конгреса, представяйки постер на тема: „Evaluation of erectile function and hypotalamo-hypophysis-gonadal axis in patients undergoing methadone maintenance treatment“. Това е второто международно участие на д-р Петров, на което представя част от дисертационния си труд и усвоява новостите и тенденциите в ендокринологията и андрологията.

Данаил Мартинов, биолог в Андрологична лаборатория и докторант към МУ – Плевен, взе участие в постерната сесия „Диагностика на мъжкия инфертилитет“, с научно съобщение на тема: „Връзка на оксидативния стрес с ДНК фрагментацията при инфертилни мъже”. Пилотното проучване е фокусирано върху връзката между оксидативния стрес, спермалните параметри и ДНК фрагментацията на сперматозоидите при мъже с идиопатичен инфертилитет.