По повод 29 април – Международен ден на имунологията в трите центъра по имунология в Плевен се организира седмица на отворените врати.

От 22 до 29 април 2014 г. в МДЛ по имунология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, МЦ КИРМ Плевен и  МДЛ „Имунодиагностика П.П.” ЕООД, ще бъдат консултирани безплатно пациенти със съмнение за имунен дефицит.

Кампанията на трите центъра в града е част от Международна седмица на първичните имунодефицити, подкрепена от Секция „Имунология” към Съюза на учените в България и Българската асоциация по клинична имунология.

Всички нуждаещи се от консултации, могат да направят предварително записване на телефоните на центровете в Плевен.

На 29 април вечерта, имунолозите от трите центъра в града, ще отпразнуват заедно професионалния си празник и ще разрежат традиционната Торта на имунологията. За първи път, денят е честван в Европа през 2005 година, а от 2007 год. се отбелязва в целия свят. Идеята е – популяризиране на имунологията като наука и приложението й в клиничната практика.

Плевенските имунолози – трима доценти и двама асистенти, са сред водещите специалисти в страната в областта на клиничната и репродуктивна имунология.

Контакти:

МДЛ по имунология, II-Клинична База, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен – ул. „Ген. Владимир Вазов” №91, тел.: 064 886741;

МЦ КИРМ Плевен – бул. „Скобелев” №20, тел.: 064 804790;

МДЛ „Имунодиагностика П.П.” ЕООД – бул. Хр. Ботев №36  тел.: 064 802773.