МЦ КИРМ – Пловдив организира Седмица на мъжкото здраве от 4 до 6 юни, 2018 год., посветена на мъжкия фертилитет. Целта на безплатните андрологични консултации в центъра е, да се подпомогне диагностиката и лечението на репродуктивните неуспехи, вкл. след неуспешни ин витро процедури. Спермалният анализ предоставя информация за трите спермални параметъра (брой, подвижност и морфология на сперматозоидите). Установените нарушения могат да засягат само един от тях – намалена концентрация (олигозооспермия), намалена подвижност (астенозооспермия) или влошена морфология (тератозооспермия). Възможно е да се установи и комбинация от два или три нарушени показателя (т. нар.  OATS или олигоастенозооспермия) или пълна липса на сперматозоиди (азооспермия). В тези случаи се налагат допълнителни изследвания, с цел получаване на информация, която спермограмата не съдържа.

Подробната диагноза на репродуктивното и сексуално здраве при мъжете включва задължителен микробиологичен анализ на еякулата поне в три направления (банална бактериални флора, изследване за наличие на урогенитални микоплазми и за наличие на хламидия трахоматис).

При мъже, които имат системни заболявания (напр. ревматоиден артрит, лупус, захарен диабет, хроничен улцерозен колит, онкологично заболяване или метаболитен синдром) или са били подложени на химио- или лъчетерапия, чрез извършването на спермален анализ се оценява репродуктивния риск за двойката. При тези пациенти е от изключителна важност да се извърши и ДНК-фрагментационен анализ на сперматозоидите.

Изследването на ДНК-фрагментационен индекс оценява състоянието (цялостта) на спермалния хроматин. Колкото е по-голяма степента на увредата, толкова е по-малка вероятността за получаване на качествен ембрион при оплождане, и съответно, възможността за развитие на доносена бременност. Тези данни не могат да се получат от спермограмата и за съжаление, дори мъже с нормални спермални параметри може да имат нарушена спермална ДНК-фрагментация.