Във връзка с повишената честота на метаболитния синдром при пациенти с репродуктивни проблеми (напр. поликистозен овариален синдром и нарушения в спермалните параметри при мъже), МЦ КИРМ – Плевен ще проведе от 18 до 22 юни 2018 г. кампания за установяване на метаболитен синдром при пациенти (мъже и жени) в репродуктивна възраст. Пациентите ще бъдат консултирани безплатно от специалист-ендокринолог. В рамките на кампанията ще бъдат изследвани критериите за МС на всички желаещи на преференциални цени: обиколка на талията, нива на триглицеридите, общ холестерол,   артериално налягане, кръвна захар на гладно, имунореактивен инсулин на гладно, определяне на HOMA индекс за оценка на инсулинова резистентност.

Записването става по предварително изготвен график на тел. 064/804790 – регистратура.

Затлъстяването е метаболитно заболяване с характер на епидемия и е водеща причина за смъртност и инвалидизация в Европа и по света. То е основна причина за появата на редица рискови фактори и хронични заболявания като хипертония, дислипидемия и захарен диабет тип 2, предизвикващи сърдечно-съдови усложнения, повишен риск от редица карциноми и висока смъртност.

Метаболитният синдром (МС) е съвкупност от рискови фактори като: високо артериално налягане, повишена кръвна захар, повишени нива на холестерола и затлъстяване, основно в областта на корема.