През 2009 г. в центъра са преминали 210 жени за ин витро процедури при 157 за цялата 2008 г. Най-много са семействата от Плевен, София, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Козлодуй. С положителен тест за бременност са 102 жени, като се отчита 48.6% успеваемост.

При 41% от двойките, които се радват на бременността, е имало предварително лечение при мъжа, във връзка с установени нарушения, асоциирани с инфертилитет, както следва:
76% – са били с астенотератозооспермия;
31% – с нарушена ДНК – фрагментация;
27% – инфекции;
12% – с хламидийна инфекция.

Родилите жени след инвитро през 2009 г. са 56, при 24 за 2008 г. Децата, родени през 2009 год. са общо 84, като седем са родените тризнаци.

Рекордно висока успеваемост постигна д-р Алкан Емин. Общата годишна успеваемост на д-р Емин е 59,03 %, а успеваемостта през втория цикъл процедури (в периода 1 юли – 15 ноември) е 67.65%.

За да направим оценка на качестовото на ART програмата, провеждана в МЦ КИРМ Плевен, потърсихме данни на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) от проучване на успеваемостта в Европейските държави. Проучването е от извършени процедури през 2005 година в 16 Европейски държави и докладът е публикуван през февруари 2009 г. При IVF процедурите е отчетена успеваемост – 30.3%. При ICSI – съответно 30.9%, при инсеминациите – 12.6% при жени под 40 год.

Ин витро център – Плевен има сключен договор с Център „Фонд за асистирана репродукция” от 5 май 2009 г. Жените, които са избрали нашия център и са кандидатствали за финансиране по програмата на фонда към 31 декември 2009 г. са 384. При 49 от тях вече е проведена ин витро процедура. С положителен тест за бременност са 21, което показва успеваемост – 42.86%. Ин витро център – Плевен вече има сключен договор с фонда и за 2010 г. Подаването на документи към фонда продължава. Продължава да расте и броят на одобрените, при които предстои ин витро процедура.

За консултации и процедури са преминали 7164 при 6 912 пациенти за цялата 2008 г. Разпределението на пациентите по населени места е следното: от Плевен – над 2738, от София – 440, Велико Търново – 397, от Варна – 373, от Русе – 434. Данните сочат засилен интерес към центъра от страна на пациентите от цялата страна. Само през последните три месеца пациентите от Бургас са 55, от Пловдив – 45, от Стара Загора – 35. Регистрира се и увеличаване на пациентите от Сливен, Стара Загора, Бургас, Кърджали, Смолян, Пловдив. За повишаване на интереса към Ин витро центъра в Плевен има значение и инициативата на екипа за провеждане на безплатни консултации с пациенти в различни градове в страната. През 2009 г. безплатни консултации бяха проведени в градовете Бургас и Стара Загора.

Мъжете, посетили центъра за консултации и изследвания, са 2153 при 1842 за 2008 г. При 530 от тях е направен SDI тест, при 524 за 2008 г., разширени спермограми – при 955, обикновена спермограма – 330, микробиологични изследвания – при 685.

Броят на направените в центъра инсеминации е 137 при 64 за 2008 г.

Интензивна е работата в лабораторията в центъра. Направените изследвания са 30 830 при 19 475 за 2008 г. Имунологичната лаборатория към МЦ „КИРМ” работи съвместно с клинични лаборатории и центрове в цялата страна – лаборатория „Надежда” – Варна, Ин витро клиника „Селена” Пловдив, Клиника по патологична бременност в болница – Русе, „Унидиамед” Благоевград и др.

На пациентите се предоставя възможност за консултация с психолог. Психотерапията помага както на жените, така и на мъжете. Тя е от изключителна важност при лечението на стерилитета, а и при други пациенти.

За една година се родиха не само бебета, заченати ин витро. Зарадвани бяха много семейства, минали по дългия път на повтарящите се аборти. Други, търсили с години най-добрите и подходящи методи за диагностика и лечение на безплодието, намериха своето място именно в Плевен. Благодарение на професионализма и разбирането, които срещнат в центъра, много нови семейства тръгват по пътя към своето дете.

Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен е с отлична акредитационна оценка за пет години и е сертифициран по ISO 9001-2008.

На 26 ноември 2009 г. официално МЦ КИРМ, Плевен отвори врати напълно обновен и модернизиран. Новият вторият етаж разполага с два модерни и оборудвани с високотехнологична апаратура акушер-гинекологични кабинета. Тук е разположена и андрологичната лаборатория, структурирана и обзаведена съгласно европейските изисквания и стандарти, и предлагаща широк диапазон изследвания на мъжкия инфертилитет. Към нея неделима част е специализираният кабинет по вътрешни болести и андрология. Кабинетът по психотерапия и релакс предразполага пациентите, като им предоставя уют и комфорт. За оформяне на документи и следене на движението на пациентите, подаващи заявления за финансиране от Център „Фонд за асистирана репродукция” към Министерство на здравеопазването, както и за организиране на дейността по административната и финансово-счетоводната документация са обособени два офиси, които са в пряк контакт с пациентите, намиращи се във фоайето на втория етаж на центъра.

Екипът на МЦ КИРМ Плевен вече се състои от 47 човека, при 12 при създаването на центъра през април 2007 г. Лекарите са 19. От тях акушер-гинеколозите са четирима. Специалистите по клинична имунология са трима, по медицинска генетика – двама, двама са и анестезиолозите. В центъра работи още един специалист по вътрешни болести и андрология, специалист по ендокринология, по урология, алергология. През 2009 г. стартира и първата в Плевен частна детска консултация. В нея работят двама специалисти по педиатрия и неонатология. Специалистите по здравни грижи – акушерки, медицинските сестри и лаборантите са 11, ембриолозите са 5, администрация – 12.